illustration 1
illustration 2

Proč poradenství v oblasti IT podpory od Trigamy?

 • Naši pracovníci mají více než 10letou praxi v oblasti IT podpory v nadnárodních firmách
 • Hledáme řešení, které je postavené na vyvážení požadavků byznysu a IT
 • Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem jednotlivců i celých týmů k řízení a správě systémů
 • Máme mezioborový přesah a našim cílem je dodat vždy prvotřídní kvalitu
Jak postupujeme?

01 - Úvodní workshop

Máme-li spolupracovat, musíme se poznat. Probereme Vaše představy, hlavní aspekty Vašeho podnikání, byznysové potřeby a očekávání. V případě, kdy máte vlastní IT podporu bychom rádi věděli, jak dnes funguje, s čím jste spokojení a s čím naopak nejste. Preferujeme osobní schůzku, ale běžně komunikujeme i online.

02 - Přípravné práce

Uděláme schůzky se stakeholdery za jednotlivé oblasti vaší firmy. Z výsledků těchto schůzek si uděláme ucelenější představu o tom, co vaše zaměstnance dnes trápí a co by chtěli změnit. Projdeme si vaše procesy a systémy, abychom mohli navrhnout co nejefektivnější a nejrychlejší způsob budoucí podpory.

03 - Návrh řešení

Na základě výstupů připravíme návrhy pro ucelenou IT podporu. Díky našemu přesahu jsme schopní připravit i návrh na implementaci nebo úpravu existujících systémů a procesů pro efektivnější fungování. V případě zájmu můžeme zajistit i marketingovou podporou, která pomůže „prodat“ vaše IT oddělení zástupcům byznysu. Výstupem budou modely, kterými lze IT podporu provozovat.

04 - Implementace návrhů

Provedeme implementaci změn. Tím, ale naše práce teprve začíná. Naším cílem není jenom vám pomáhat v provozu, ale také kontinuálně přicházet s novými nápady a technologiemi, které posunou vaši firmu dále, ať už z pohledu bezpečnosti, nebo z pohledu nových možností.

Chci řešení od Trigamy
illustration 3

Proč mít správu infrastruktury od Trigamy?

 • Máme zkušenosti s prací v nadnárodních korporacích
 • Navrhujeme dlouhodobě udržitelné a moderní řešení
 • Sledujeme trendy v oboru a aplikujeme je do praxe
 • Chceme mít dobrý, a hlavně dlouhodobý vztah se zákazníky
Co od nás můžete čekat?

01 - Správa existující infrastruktury

Postaráme se o vaši infrastrukturu od A do Z. Ověříme si, co provozujete -> doporučíme změny -> převezmeme správu. Vaši infrastrukturu nadále rozvíjíme a hlídáme, tak aby vše fungovalo efektivně.

02 - Přechod z on-premise do cloudu

Nebaví vás už investovat do hardwaru a řešit problémy s provozem vlastního datového centra nebo si draze pronajímat místo? Chtěli byste mít možnost navyšovat výkon a počet serverů tak jak zrovna potřebujete? Pokud uvažujete o přechodu z on-prem světa do cloudu, nebo byste rádi zkusili hybridní scénář, můžeme vám poskytnout jak technické, tak i licenční konzultace, nebo za vás rovnou celou migraci udělat.

03 - Dohled

Zatím co nerušeně spíte, naši odborníci jsou schopní dohlížet a starat se o Vaše prostředí tak, aby fungovalo v očekáváné dostupnosti a spolehlivosti. Jsme schopni vám dodat i potřebné nástroje pro monitoring vaší infrastruktury.

Chci řešení od Trigamy
illustration 4

Proč si vybrat službu IT Bezpečnosti od Trigamy?

 • Hledáme rovnováhu mezi pracovní produktivitou a bezpečností
 • Máme zkušenosti se zabezpečením ve velkých finančních institucích
 • Sledujeme bezpečnostní trendy a umíme reagovat na aktuální situace
 • Prvně hledáme možnosti, jak maximálně využít Vaše aktuální řešení, než začneme hledat nové
Trigama nabízí tyto služby:

01 - Analýza současného stavu

Podíváme se na oblasti, které vás trápí a vyhodnotíme stav jejich bezpečnosti. A to jak z pohledu samotného nastavení systémů, tak z pohledu procesních nedostatků. Projdeme jednotlivé technologie používané ve vaší firmě a porovnáme jejich bezpečnostní nastavení proti osvědčeným standardům. Výstupem bude dokument obsahující popis zabezpečení vašeho prostředí a jeho nedostatků.

02 - Návrh řešení

Na základě poptávky nebo předchozí analýzy pro vás připravíme řešení. V rámci návrhu se nesoustředíme pouze na samotné technické řešení, ale i na návrhy procesů, které pomohou dlouhodobě udržet bezpečnost na vysoké úrovni. Vždy je před návrhem na zavedení nové technologie naší prioritou snaha maximálně zabezpečit vaše prostředí pomocí technologií, které máte ve firmě již implementované a tím zbytečně nenavyšovat náklady na kybernetickou bezpečnost. Výsledkem bude návrh konkrétních opatření včetně časového harmonogramu jejich provedení.

03 - Implementace řešení

Pomocí našich projektových a technických odborníků pomůžeme odřídit zavedení nových a revizi stávajících procesů a řešení do vaší společnosti od A od Z. V rámci implementace zaškolíme vaše interní IT odborníky tak, aby perfektně porozuměli problematice a uměli si sami poradit s provozem a případným rozvojem námi navržených řešení.

04 - Adopce

Pečlivá příprava uživatelů na změnu, může minimalizovat negativní pocit z nově zaváděných technologií a omezení. Díky našemu přesahu umíme zajistit marketing a komunikaci do firmy, přípravu manuálů, videí a zajistit vzdělání zaměstnanců formou e-learningových kurzů. Tím dosáhnete kladného přijetí změn a zároveň budete schopni vyškolit uživatele proti nejčastějším typům útoků.

05 - Služby (spravované služby)

Dlouhodobá spolupráce je pro nás klíčová. Proto nabízíme dohled nad IT bezpečností pro firmy, které nemají peníze na drahé odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti nebo vlastní IT zaměstnance a tím pomáháme udržovat jejich prostředí maximálně bezpečné. Díky znalosti vašeho prostředí, hlídáme, jaké aktuální bezpečnostní hrozby by mohli ohrozit chod vaší firmy. Zároveň jsme k dispozici pro plánování budoucího bezpečného rozvoje vašeho IT.

Chci řešení od Trigamy
illustration 5

Proč řešit správu koncových a mobilních zařízení s Trigamou?

 • Naši lidé jsou špičky na trhu v oblasti správy koncových zařízení s rozsáhlou praxí a certifikovaní profesionálové
 • Dokážeme zanalyzovat váš problém a navrhnout vhodné technické řešení
 • Na vaše potřeby a potíže se koukáme širokospektrálně a v souvislostech
 • Jsme připraveni spolupráci zahájit ihned

Jak postupujeme?

01 - Analýza současného stavu prostředí

Projdeme a zanalyzujeme společně prostředí koncových a mobilních zařízení ve vaší firmě od A do Z. Pobavíme se nad Vašimi představami a potřebami. Následně navrhneme nejlepší možnosti budoucího řešení, při kterých klademe důraz na bezpečnost, praktičnost a efektivitu.

02 - Nasazení

V případě, že žádný z nástrojů pro správu vašich zařízení ještě nepoužíváte, pomůžeme vám s jejich výběrem, nasazením a sepsáním technické dokumentace.

03 - Oblasti působení

Umíme být nápomocni ve všech jednotlivých oblastech správy koncových a mobilních zařízení stejně jako při řešení rozsáhlých migrací a aktualizací. Vyřešíme za Vás optimalizované doručení nejnovějších aktualizací stejně jako vám pomůžeme s integrací zařízení Apple do vaší firmy. Vše je na vzájemné domluvě.

04 - Podpora a poradenství

Na nástroje Microsoft Endpoint Configuration Manager a Microsoft Intune umíme poskytovat servisní podporu a sledovat za Vás aktuální trendy a novinky v dané oblasti. Zároveň jsme schopni posílit váš provoz v případě, že se potýkáte s nedostatkem kapacit z nejrůznějších důvodů, stejně jako zaškolit vaše interní IT oddělení. Spolupráce probíhá na bázi servisní smlouvy, která pokrývá vaše potřeby.

Chci řešení od Trigamy
illustration 6

Proč řešit služby M365 s Trigamou?

 • Nejsme tradiční ajťáci
 • Kvalita, promyšlenost a adopce řešení je pro nás alfou a omegou celého procesu
 • Dokážeme zanalyzovat váš problém a navrhnout vhodné technické řešení
 • Jsme připraveni spolupráci zahájit ihned

Jak postupujeme?

01 - Úvodní workshop

Na úvodním meetingu probereme Vaše představy, hlavní aspekty Vašeho podnikání, byznysové potřeby a očekávání. Preferujeme osobní schůzku, ale běžně komunikujeme i online. Cílem je získat ucelenou představu o všech Vašich potřebách.

02 - Analýza současného stavu prostředí

prioritou jsou pro nás spokojení koncoví uživatelé, a proto uděláme průzkum jejich potřeb. Zdokumentujeme současný stav a pobavíme se s vašimi uživateli o pracovních postupech a procesech. Následně navrhneme nejlepší možnosti budoucího řešení, při kterých klademe důraz na bezpečnost a budoucí rozšiřitelnost služeb a nákladovou efektivitu. Výsledkem je návrh technického designu řešení nebo jednotlivých služeb, konkrétní cena a harmonogram postupu prací.

03 - Nasazení

Služby M365 nastavíme nebo vám pomůžeme nastavit dle technického designu. Projdeme s vámi pilotním provozem, odladíme detaily a společně naplánujeme a následně realizujeme spuštění do ostrého provozu.

04 - Informační kampaň a adopce

Moc dobře víme, že komunikace s uživatelem a adopce nových nástrojů je základním kamenem úspěchu celé transformace. A proto vám pomůžeme představit služby světa M365 ve vaší společnosti. Zpětná vazba od lidí, kterou posbíráme, je pak základem pro další možný rozvoj.

05 - Podpora a poradenství

V případě, že se vám spolupráce s Trigamou bude zamlouvat, můžeme spolupracovat nadále například formou podpory vašeho prostředí a aplikací Microsoft 365.

Chci řešení od Trigamy
illustration 7