Naše mise

Tvoříme originální infografiky pro klienty, které plně korespondují s jejich potřebami, a zároveň obsahují naše nápady a design založený na posledních trendech a zkušenostech.

Průběh procesu tvorby infografiky

Průběh krok za krokem.

00.

KLIENT
Vybereme téma

Na začátku každého procesu definujeme všechny požadavky klienta a stanovíme si termíny.

01.

PLÁNOVÁNÍ
Analyzujeme a zkoumáme

Před samotným plánováním určíme cíle dle zadaných požadavků a termínů a vyhledáme dostupné možnosti.

02.

SESTAVENÍ TÝMU
Zkušení odborníci

Sestavíme vhodný tým lidí s odpovídajícími schopnostmi a zjistíme jejich časové kapacity.

03.

WORKSHOP
Nalezení ideí

V týmu vytvoříme několik klíčových nápadů.

04.

UPŘESNĚNÍ NÁPADŮ
Hodnotíme každou ideu

Vytvoříme několik konceptů, zhodnotíme je a otestujeme na personách (cílové skupině).

05.

prezentace
Představíme koncepty klientovi

Představíme klientovi vytvořené idee s uvedením časové a finanční náročnosti.

06.

FINÁLNÍ KONCEPT
Zvolíme strategii

Zhodnotíme několik ideí a vybereme tu nejvhodnější, kterou definujeme a vytvoříme plán práce.

07.

OPTIMALIZACE
Připravíme texty a nákresy

Vytvoříme vhodné texty a nákresy v přiměřeném rozsahu a detailu a zvolíme tón komunikace.

08.

ITERACE
Testujeme a upravujeme

Diskutujeme s klientem a ověřujeme dané předpoklady. To je klíč k úspěchu.

09.

HRUBÝ NÁKRES
Definujeme techniku, uspořádání a měřítko

Vytvoříme hrubý koncept, který slouží jako základ pro rozmístění objektů, stanovení měřítka a kompozice na plátně.

10.

TESTOVÁNÍ METODY
Zkoušíme různé styly kreslení

Než začneme s realizací, je třeba najít vhodnou techniku kreslení a optimální pracovní postup.

11.

SCHVÁLENÍ OD KLIENTA
Prezentujeme kompozici a styl

Jakmile klient schválí metodu, kompozici a styl, můžeme začít s realizací ilustrace.

12.

DVOJNÁSOBNÁ VELIKOST
Pracujeme s 200% měřítkem

Každý objekt grafiky tiskneme v dvojnásobné velikosti a využijeme ho jako šablonu pro výslednou perokresbu.

13.

PEROKRESBA
Kresba všech objektů

Každý objekt grafiky nakreslíme daným stylem, abychom ho mohli později dále použít.

14.

DIGITALIZACE
Skenování v rozlišení 600dpi

Všechny objekty skenujeme do počítače ve vysokém rozlišení.

15.

ČIŠTĚNÍ
Retušujeme a opravuje

Digitálně opravíme detaily a nastavíme vyvážení a kontrast barev všech digitalizovaných obrázků.

16.

VEKTORIZACE
Převedení do vektorů

Převedeme digitalizované rastry tak, aby bylo možné s ilustrací dále vektorově pracovat.

17.

KOMPLETACE
Objekty na scénu

Sestavíme objekty ilustrace dle navržené kompozice a obsahu scény.

18.

BARVY A FONTY
Zvolíme základní barevnou paletu a fonty

Nalezneme vhodné písmo, nastavíme typografii a základní harmonii barevné palety.

19.

BARVENÍ, STÍNOVÁNÍ, OTEXTOVÁNÍ
Finální úpravy

Obarvíme a vystínujeme ilustrace, vložíme textové popisky a provedeme poslední úpravy.

20.

FINÁLNÍ EXPORT
Postprodukce a finalizace

Provedeme postprodukční úpravy a exportujeme do různých formátů (JPG, PDF, AI atd.). Předáme klientovi.