Naše mise

Milujeme svět financí, moderní technologie a sociální sítě. Naším cílem je propojení široké veřejnosti s odborníky. Nápad zabývat se FinTech scénou se zrodil v Trigamě, která projekt také zafinancovala a díky tomu vznikli FinTech Cowboys. Klademe velký důraz na objektivní a nezávislé informace. V opačném případě by naše práce neměla smysl a široká veřejnost by o nás rychle ztratila zájem.

Naše mise
Naše mise
Naše mise
Naše mise