illustration 1

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz UX design 1

Základy UX a UX činností (4 h) – v první části našeho školení vás seznámíme se základními pojmy a poskytneme vám ucelený obrázek o tom, co to vlastně UX je a co vše se v rámci jeho správného provedení nesmí zanedbat.

Obsah kurzu

 • co je UX
 • jak na UX
 • Human Centered Design
 • nejčastější postupy
 • začlenění UX do firmy a základní role
 • časté omyly, vybrané triky a ukázky
 • typické činnosti prováděné při výzkumu
 • typické činnosti prováděné v designu
 • typické činnosti prováděné v testování
 • jak zvolit správné aktivity pro konkrétní projekt
 • podpůrné techniky, které pomůžou vždycky
 • ukázka reálných výstupů činností

Kurz UX design 2

Aplikace vybraných postupů v praxi (4 h) – UX design umožňuje provádět řadu činností, v druhé části našeho školení si ty nejtypičtější společně probereme a ukážeme na praktických příkladech.

Obsah kurzu

 • přehled metod
 • pozorování
 • interview
 • persony
 • praktické vytvoření persony v ukázkové situaci
 • úvod do designování
 • uživatelské testování
 • testy
 • ukázka uživatelského testování

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

na vyžádání

Chci řešení od Trigamy
illustration 2

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz UI design 1

Základy UI designu (4 h) – první část školení vysvětlí základní pojmy UI designu. Probereme principy fungování vizuální komunikace a aplikace těchto postupů při designování produktu.

Obsah kurzu

 • základní pojmy
 • brand v UI
 • typografie
 • barvy
 • ikony
 • ilustrace a doprovodná grafika

Kurz UI design 2

Pokročilé školení: aplikace vybraných postupů v praxi (4 h) – druhá část kurzu je věnována nejčastějším úlohám, kterým budete při návrhu UI designu čelit. Společně probereme typické situace a ukážeme si řešení na praktických příkladech.

Obsah kurzu

 • interakce a animace v UI
 • principy dobrého designu a jejich implementace
 • proces designování
 • design systém
 • tipy a triky pro UI

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

na vyžádání

Chci řešení od Trigamy
illustration 3
illustration 4

Kurz je určen pro skupiny a obsahuje tato témata:

Úvodní školení

Základy Voice UX (4 h) – obsahem kurzu je základní seznámení s problematikou hlasového ovládání. Postupně jsou představena aktuálně používaná řešení a nejrozšířenější druhy využití, načež následuje konkrétní demonstrace designování procesů pro Voice UX.

Obsah kurzu

Probereme principy fungování vizuální komunikace a aplikace těchto postupů při designování produktu.

 • základní pojmy Voice UX
 • rozdíl mezi UX, interaction designem a Voice UX
 • aktuální stav VUX
 • 5 hlavních druhů VUX aplikací/situací (čtečka, diktafon, voicebot/chatbot, digitální asistent, biometrie
 • jak na VUX
 • proces designování
 • best practices pro voicing

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

na vyžádání

Chci řešení od Trigamy
illustration 5

Kurz je rozdělen do tří částí, zkušební test je možné objednat i samostatně:

Kurz ITIL 4 Foundation

Základy ITIL 4 (4h) - V první části našeho školení Vás seznámíme se základními termíny, frameworky, principy, systémy a zásadami ITIL 4 a poskytneme Vám ucelený pohled na to, co to vlastně je ITIL a z čeho se skládá.

Obsah kurzu

 • Úvod do ITIL 4
 • Frameworky a základní termíny
 • 4 dimenze řízení služeb v IT
 • Hodnotový systém služeb
 • Hlavní zásady
 • ITIL a agilní přístupy

Kurz ITIL 4 Foundation

Využití ITIL 4 v praxi (4h) - V druhé části našeho školení Vás seznámíme s ITIL praktikami v jednotlivých oblastech IT řízení a využití metodiky ITIL v praxi.

Obsah kurzu

 • Představení všech ITIL praktik
 • praktiky obecného IT managementu
 • praktiky managementu IT služeb
 • praktiky technického IT managementu
 • Interaktivní úkoly / cvičení využití ITIL 4 v praxi

Zkušební test ITIL 4 Foundation

Možnost vyzkoušet si simulovaný test pro získání kvalifikace ITIL® 4 Foundation.

Obsah kurzu

 • Kompletní náhodně generovaný test s parametry, jako skutečný certifikovaný test ITIL® 4 Foundation

Kurz je možné absolvovat dvěma různými způsoby:

1) Jako e‑learningový kurz

Kurz je možné absolvovat kdykoliv zcela samostatně formou e‑learningu na naší online vzdělávací platformě. Jelikož certifikace a certifikační testy jsou kompletně v angličtině a hodně závisí na znalosti jednotlivých ITIL termínů, tak i celý e‑learning je kompletně v angličtině!

Místo konání

Celým kurzem provází virtuální lektor. Stačí se zaregistrovat v našem systému, zaplatit kurz platební kartou a můžete studovat.

Kurz budete mít od zaplacení přístupný po dobu tří týdnů a bude jen na vás, kdy a odkud kurz absolvujete a na kolik částí si ho rozdělíte. Studium si tak budete moci zcela přizpůsobit podle vašich možností.

Cena

na vyžádání

Chci řešení od Trigamy

2) Jako školení s lektorem, a to buď prezenčně nebo distančně online

Kurz je možné také absolvovat skupinově s česky mluvícím lektorem, který vás celým kurzem provede, pomůže vám se selftesty, interaktivními úkoly a pomůže vám se připravit na závěrečný test. Výklad je rovněž rozšířen o praktické zkušenosti a doporučení pro implementaci ITILu ve vaší organizaci.

Termíny kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

6 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

na vyžádání

Cena za skupinu bude stanovena individuálně dle konkrétních požadavků klienta a počtu účastníků.

Pro vlastní nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Chci řešení od Trigamy
illustration 6

Kurz je určen pro skupiny a je rozdělen do dvou částí, které lze objednat i samostatně:

Kurz Moodle 1

Úvodní školení: Moodle pro tvůrce kurzů – základní ovládání (4 h) – první část školení je určena zejména začátečníkům, kteří se seznamují s ovládáním systému Moodle.

Obsah kurzu

 • přihlášení do systému
 • titulní stránka Moodle
 • nástěnka
 • editace uživatelského profilu
 • vytvoření, nastavení a správa kurzu
 • navigace v kurzu, postranní bloky
 • zápis uživatelů do kurzu a přidělování rolí
 • práce se skupinami
 • vytváření a editace obsahu kurzu
 • tvorba studijních materiálů (nástroje Stránka, Kniha, Soubor, Složka, URL, Popisek)
 • komunikační nástroje (Fórum, Chat, Zprávy)
 • zpětnovazební nástroje (Úkol, Anketa, Dotazník)

Kurz Moodle 2

Pokročilé školení: Moodle pro tvůrce kurzů – pokročilé nástroje (4 h) – v druhé části školení se seznámíte s pokročilými nástroji a funkcemi LMS Moodle.

Obsah kurzu

 • nástroj Úkol – Rubrika, Průvodce hodnocením
 • nástroj Workshop
 • nástroj Slovník
 • nástroj Databáze
 • nástroj Wiki
 • nástroje Balíček SCORM, Balíček IMS
 • zálohování, obnova a import dat/kurzů
 • omezení přístupu ke studijním materiálům a činnostem
 • sledování plnění činností, absolvování kurzu

Nástroj Test

V případě zájmu mohou být obě školení rozšířena doplňkovým modulem na téma Nástroj Test.

Ceny těchto doplňkových služeb budou stanoveny dohodou po upřesnění požadavků klienta.

Obsah rozšíření

 • vytvoření a nastavení testu
 • vytvoření banky úloh (13 typů testových úloh) a sestavení testu
 • spuštění a vypracování testu
 • výsledky a rozbor testu

Školení pro administrátory

A na vyžádání dále poskytujeme specializované školení pro administrátory.

Ceny těchto doplňkových služeb budou stanoveny dohodou po upřesnění požadavků klienta.

Obsah kurzu

 • požadavky na instalaci Moodle (LAMP)
 • instalace Moodle, nastavení cronu (naplánované úlohy)
 • správa uživatelů – vytvoření uživatelských účtů, hromadný import uživatelů
 • metody ověřování uživatelů (DB Moodle, LDAP, externí databáze)
 • moduly, bloky a filtry Moodle, instalace rozšíření (Moodle plugins)
 • vytváření a správa kurzů a kategorií, výchozí nastavení kurzu
 • role v systému Moodle a nastavení oprávnění
 • metody zápisu uživatelů do kurzu, globální skupiny (kohorty)
 • testy
 • jazyková nastavení, správa jazykových balíčků, přizpůsobení překladu
 • nastavení a volba grafického motivu (šablony)
 • generování protokolů a sestav
 • nastavení zabezpečení systému
 • aktualizace a zálohování Moodle, převod na jinou doménu

Termíny základních kurzů

dle dohody

Místo konání

prezenčně v sídle Trigama (Praha 8), u klienta nebo online

Doporučená kapacita kurzu

10 osob (počty účastníků po vzájemné dohodě)

Cena

na vyžádání

Chci řešení od Trigamy