Firemní vzdělávání se stejně jako všechny ostatní oblasti již delší dobu postupně přesouvá do online prostředí. Tento vývoj byl výrazně urychlen v posledních několika letech, a to mimo jiné i v důsledku pandemie covidu a přesunu velké části zaměstnanců na home office. Příliš rychlý rozvoj ale někdy vede ke ztrátě kvality, protože tu je schopen zajistit jedině zkušený tým. Tvorba kvalitního online kurzu totiž není jen tak. Koho potřebujete mít na palubě?

 

Product owner / Projektový manažer

Každý projekt musí již od první komunikace s klientem někdo řídit. A je jedno, zda řešíte stavbu rodinného domu nebo interaktivní kurz na míru. V agilním přístupu k vývoji je to product owner, v tom klasickém pak projektový manažer. Tyto pozice se drobně liší podle konkrétního přístupu, ale vždy jde o osobu, která je primárním mostem mezi zadavatelem/klientem a e-learningovým týmem. U menších projektů sám (u větších pak společně s analytiky) zpracovává zadání, plánuje a stanovuje priority. Je zodpovědný za dodržování termínů, plnění plánu a maximalizaci hodnoty vytvářeného výstupu práce celého týmu. Tato osoba by měla mít velmi dobré měkké dovednosti (soft skills), umět řešit nenadálé problémy a motivovat lidi kolem sebe. V neposlední řadě se jistě každému projekťákovi hodí také přesah do analýzy.

 

Analytik

U e-learningu je naprosto klíčová řádná analýza celého řešení. A to nejen vstupů a zadání od klienta, ale i jeho potřeb a cílů. Pouze kvalitní analýza, provedená zkušenými analytiky v oblasti e-learningu, dokáže určit, co přesně klient potřebuje, aby naplnil své vzdělávací cíle. Teprve na základě analýzy je možné zvolit vhodný směr, metody, nástroje a další parametry e-learningu a určit, které konkrétní specialisty bude potřeba do projektu zapojit. Některé specializované role však budou potřeba vždy, viz níže.

 

Experti na příslušné téma

Senior e-learning specialisté jsou jen výjimečně experti na oblast, pro kterou tvoří e-learning. Velmi důležité je tedy zapojení expertů na téma, ve kterém má e-learning vzdělávat. Pokud těmito experty disponuje klient, který potřebuje e-learning vytvořit, tak to celou věc velmi zjednoduší. Právě oni totiž mají hlavní slovo stran akceptace finálního e-learningu. Možné je ale také najmout externí experty na dané téma dle potřeb a požadavků klienta.

 

Instructional designéři, didaktici a metodici

Tedy „architekti“ e-learningového řešení. Konkrétní výběr těchto odborníků se bude odvíjet od poznatků analýzy. Teoreticky může jít například i o skutečného softwarového architekta, pokud z analýzy vyjde, že nejlepší je vytvořit speciální mobilní či webovou e-learningovou aplikaci. Vždy jsou ale zapojeni metodici a didaktici e-learningového vzdělávání, resp. instructional designéři, kteří navrhnou metodický koncept s ohledem na konkrétní vzdělávací cíle a potřeby klienta, vypracují strukturu a základní rozvržení kurzu a připraví storyboarding.

 

Grafičtí designéři a specialisté na multimédia

Pro celkový vzhled kurzu je důležité zapojení grafického designéra, případně specialistů na multimédia (audio/video). Grafický designér zpracovává vzhled všech uživatelských rozhraní a dále např. všechny obrázky, infografiky, grafy a v některých případech i doprovodné tištěné výukové materiály. Specialisté na konkrétní multimédia pak mají na starost tvorbu animací, zvukové stopy, produkci videí, případně dalších pokročilých interaktivních multimediálních prvků. Grafik také zajistí správné použití prvků korporátní identity (CI), aby byla zřejmá příslušnost kurzu k dané organizaci, projektu atp.

 

E-learning vývojáři

Zde již hodně závisí na konkrétním pokročilém autorském nástroji, ve kterém se e-learning tvoří (jako jsou např. Articulate nebo Adobe Captivate). Kurzy je také možné vytvářet přímo v LMS, které pro to mají vlastní nástroje (například LMS Moodle jich má hned několik). Větší přenositelnost a zpravidla i kvalitu mají ale kurzy vytvořené v externích nástrojích, které jsou přímo určené k tvorbě interaktivních a multimediálních e-learningových kurzů. Ideálním řešením je proto například tvorba kurzu v Articulate, jeho export do SCORM balíčku a následné využití v libovolném LMS. V každém případě ale platí, že vývojář e-learningového kurzu by měl konkrétní nástroj, ve kterém se kurz tvoří, perfektně znát a ovládat.

 

Další experti

Na kurzu mohou kromě odborníků na e-learning a odborníků na dané téma pracovat i další experti. Vždy záleží na výstupech z analýzy, z níž by měla potřeba zapojení dalších expertů vyplynout. Například v případě tvorby nové šablony a ovládacích prvků kurzu je určitě vhodné zapojit UX (user experience) designéra, v případě potřeby překladů kurzů zase profesionální překladatele zběhlé v daném tématu. Při tvorbě nových textů se hodí copywriter a korektor. Pokud je potřeba kurz integrovat do LMS (např. za účelem sledování učebního pokroku studentů, možnosti statistik a reportů, certifikátů atp.), tak bude nutné zapojit specialistu na dané LMS.

 

Testeři a uživatelská testování

I když e-learning tvoří sebedokonalejší tým zkušených seniorů, samotní tvůrci nikdy nejsou schopni odhalit všechny chyby. Proto je nepostradatelnou součástí týmu také zkušený tester, který na tvorbě kurzu nepracoval, ale má zkušenosti s tím, jak rychle a efektivně projít celou strukturou kurzů a stručně a jasně popsat veškeré problémy, na které narazí. Je navíc možné zapojit UX designéra, který provede uživatelská testování s reálnými lidmi z cílové skupiny, protože jen tak lze odhalit nejen nezamýšlené chyby (tzv. bugy), ale i případné skuliny v logice a mechanice kurzů. To je opět důležité například v případech, kdy se zavádí nová šablona e-learningových kurzů nebo se inovuje ovládání kurzu.

 

Šetření se nevyplácí

Z výše představené skladby optimálního týmu řešitelů jednoznačně vyplývá, že tvorba kvalitního e-learningového kurzu rozhodně není v silách jednotlivce. Ani to ale neznamená, že na menším kurzu musí pracovat všechny výše uvedené role. Často je totiž rozpočet omezený a zapojení zminěných expertů s sebou zákonitě nese i vyšší náklady. Pak je potřeba důkladně zvážit své priority a rozhodně nespoléhat na všeuměly, kteří nabízejí zastat více funkcí najednou. V silách žádného člověka totiž není být ve více odlišných oblastech skutečným expertem, který neustále sleduje nejnovější trendy a pracuje na svém rozvoji. Zdánlivě to sice může ušetřit náklady, ale skutečný expert je zpravidla při realizaci daleko časově efektivnější než méně zkušení kolegové. Takový profesionál vám pak pomůže stvořit nástroj, který zohledňuje všechny nejnovější trendy moderního vzdělávání a umožňuje skutečně efektivně vzdělávat a naplňovat cíle vaší organizace.

 

Jak začít?

Jednoduše. Už to, že jste si uvědomili, že je potřeba z hlediska vzdělávání vašich zaměstnanců či studentů něco zlepšit, je prvním krokem k nápravě. Čili start už máte za sebou a je potřeba podniknout další kroky. Nejprve zvažte, v jakém stavu máte podklady pro zamýšlený kurz. Úplně něco jiného je vytvářet e-learning např. na základě neutříděných informací z množství různých prezentací a dokumentů, či jej naopak zhotovit na základě skvěle připravených podkladů přímo pro e-learning. Důležité je také mít představu o časovém rámci (kdy má být co hotové)  a na závěr to nejdůležitější: kolik mohu/chci investovat. Během úvah se samořejmě může vynořit spousta dalších otazníků, ale s těmi už vám rádi pomůžeme my.

 

Neváhejte se na nás obrátit pro bezplatnou konzultaci. Probereme vaše představy a možnosti a s ohledem na všechny proměnné společně navrhneme optimální řešení – tj. největší přidanou hodnotu za najnižší náklady.