Vytvořili jsme nové webové stránky pro Střední a Vyšší odbornou školu reklamní a umělecké tvorby Michael. Tato škola poskytuje komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy, takže požadovanou grafickou podobu webu si instituce dodala sama.

„I přesto, že klient dodal grafické návrhy, bylo na tomto projektu poměrně dost grafické práce. Bylo totiž třeba provést mnoho úprav, a to zejména proto, abychom z grafického návrhu mohli vytvořit skutečně moderní web splňující všechny obecné i naše vlastní (přísnější) standardy. Navrhovali jsme tedy například některé netypizované podstránky, kompletní responzivní variantu a chování a také jsme museli upravit typografii, aby byla dodržena sémantická správnost. Dalším klientům bych rozhodně nedoporučil dodávat si vlastní grafické návrhy, protože projekt to velmi zkomplikovalo a prodražilo,“ řekl k tomu projektový manažer Mirek Jungwirth.

Kromě grafických úprav a samotné implementace webové stránky jsme pro školu také vyvinuli mnoho speciálních funkcí pro usnadnění administrativy. Zautomatizovali jsme jim například import výsledků přijímacích řízení a vytvořili jsme aplikaci pro uchazeče a jejich rodiče, ve které si mohou rychle a snadno výsledek přijímacího řízení sami zkontrolovat.

Škola velmi ocenila náš proaktivní přístup, kdy jsme sami navrhovali úpravy a řešení problémů s implementací dodaného grafického návrhu a vývojem specifických funkcí, takže se rozhodla, že si nás najme i na pravidelnou technickou správu své nové webové prezentace a její další rozvoj.