Webový magazín FinTechCowboys již několik let mapuje českou fintechovou scénu a stal se hlavním zdrojem informací i pro odbornou veřejnost. Dokládá to například spolupráce s Českou fintechovou asociací, naše podklady byly využity ve zprávě OECD o stavu českého fintechu a v neposlední řadě spolupracujeme s Ministerstvem financí České republiky.

 

Krátký pohled do historie

Na počátku stál osamocený tým FinTechCowboys, který vytvořil nejspíš jeden z prvních ucelených přehledů českých fintechů – a to již v roce 2016 a figurovalo na něm něco přes 30 fintechů v devíti kategoriích. Dá se říct, že tím FinTechCowboys odstartovali svoji historii. Schválně se zamyslete, které fintechy znáte, které přežily a které skončily v propadlišti dějin 😊

 

Jenže v té době začala vznikat spousta dalších fintechových projektů a vlastně vůbec nebylo jednoduché takový přehled vyrobit. Tedy ono to není jednoduché ani dnes. Také se začaly formovat zcela nové fintechové obory založené na nových technologiích. Ano, myslíme blockchain a kryptoměny. Uplynulo pár let a přehled se trochu rozšířil. Překonali jsme číslo 50.

Na počátku roku 2020 se kompletně obměnila redakce FinTechCowboys, ale sledování české fintechové scény neskončilo. Naopak se následující roky nesly ve znamení obřího boomu. Vznikla řada fintechů, které se inspirovaly v zahraničí fungujícími obchodními modely. Jako příklad můžeme uvést investiční a crowdfundingové (tedy crowdfundingově investiční) platformy. No a jako vždy jsme také objevili několik fintechů, o kterých jsme do té doby nevěděli. Ano, v řeči čísel se neúprosně blížíme k číslu 100. Pokud máte čas, můžete to zkusit spočítat přesně.

Přišla pandemie, ale ani ta růst českého fintechu nezastavila. Naopak se v tomto období zlomil vztah mezi korporátním světem (bankami) a fintechem. Banky začaly do fintechů investovat anebo alespoň nabízet jejich služby, a tak to funguje i dnes.

A jak náš přehled vypadá na počátku roku 2023? Fintechů najdete v seznamu kolem 120 a my už teď víme, že se toto číslo rapidně zvýší. Díky zvýšené publicitě a díky spolupráci s dalšími organizacemi již teď máme mezi adepty dalších skoro 20 fintechových projektů. Český fintech určitě roste!

Startupy také umírají

Většina fintechů začínala jako startup a řada z nich stále startupem je. To s sebou nese i jistá rizika a občas se stane, že nějaký fintech ze seznamu vypadne, protože ukončí svou činnost. Občas je nahrazen jiným fintechem nebo se natolik přetransformuje, že už nesplní podmínky pro zařazení na přehled. Jestliže během jednoho roku typicky přidáme na přehled 15 fintechů, pak můžeme říct, že asi 2 až 3 fintechy vypadnou. Ale to je vlastně výborné číslo a značí to, že fintechy za sebou většinou mají profitabilní model anebo dobrého investora 😊

 

Jaká jsou pravidla a co je vlastně fintech?

Na závěr našeho povídání bychom si mohli nalít trochu čistého vína: definice fintechu není dokonalá.

Nejsme v oblasti booleanovské logiky a někdo s námi také nemusí souhlasit. A nejspíš je to v pořádku. Tady jsou pravidla, kterými se řídíme. Ten, kdo jimi projde, se dostane na přehled. Tomu, kdo neprojde, třeba vydáme článek. A až se do našich pravidel vejde, rádi ho na přehled umístíme. Někdy fintech klidně sledujeme řadu měsíců, než ho na přehled přiřadíme.

  • Fintech je definován jako entita (společnost, značka, produkt či projekt), která spojuje svět financí a technologií.
  • Za fintech ve fintechové mapě budeme považovat pouze takovou entitu, která přináší inspirativní či inovativní řešení.
  • Uvádět budeme pouze fintechy s živým (vyvinutým a poskytovaným) produktem, a nikoliv fintechy v ideační fázi nebo fintechy, které jsou v likvidaci.
  • Uvádět budeme pouze fintechy, které lze označit jako české, tj. mají české sídlo nebo nějaký jiný významný vztah k České republice.
  • Uvádět budeme pouze fintechy, které vytváří dobré jméno českému fintechu – zejména se hodnotí transparentnost společností.
  • Fintechová mapa není přehledem českých bank, nebankovních finančních institucí či pojišťoven, které by všechny mohly projít základní definicí fintechu. Fintechová mapa ani není přehledem firem, které pro fintechy poskytují nějaké subdodávky (softwarehousy, konzultační společnosti, designová studia…). Pokud některá ze společností uvedených v tomto odstavci ovšem vybuduje vlastní značku, která charakteristikou fintechu projde, takový fintech uvést můžeme.

Ten, kdo četl pozorně, zjistil, že v našem přehledu jsou klíčové „brandy“ – klidně se může stát, že jeden majitel u nás najde několik projektů, pokud z pohledu klientů vystupují samostatně. Na druhou stranu, pokud nějaká banka vydá superinteligentní internetové bankovnictví, nejspíš ho v našem přehledu nenajdete. I když kdo ví. Svět se mění a my na to musíme reagovat. Všichni. Jinak nás nahradí ChatGPT, který možná v přehledu naseká desítky chyb, ale zase ho vygeneruje na počkání 😊