Předchozí dva články z této minisérie o testování technické kvality vašich webů se věnovaly nástrojům pro kontrolu validity kódu, rychlosti, přístupnosti a použitelnosti webových stránek. Výhoda testování těchto parametrů je v tom, že výstupy jsou poměrně deterministické. Jinak je tomu v případě testování a analýz SEO (search engine optimization – optimalizace pro vyhledavače), kterému se budeme věnovat v tomto díle minisérie.

 

Předchozí sledované parametry jsou sice základem pro kvalitní web a nepřímo ovlivňují i pozici ve vyhledavačích, ale především SEO má zásluhu na tom, jak vysoko ve vyhledavačích se v případě jednotlivých klíčových slov váš web umístí. Musíte jít vyhledavačům „naproti“, a právě o tom je dnešní článek. 

 

Robots.txt Validator and Testing Tool

Základním předpokladem SEO je snadná dostupnost a čitelnost vašeho webu pro roboty. K tomu je potřeba, aby součástí vašeho webu byl soubor robots.txt a byl dobře nadefinován. Nástroj, který ověří, zda robots.txt existuje a je v pořádku, je například Robots.txt Testing Tool.

Robots.txt Validator and Testing Tool:

https://technicalseo.com/seo-tools/robots-txt/

Ukázka optimálního výstupu validátoru: Robots_validator_Trigama.png

Tato jednoduchá kontrola vám kromě samotné existence souboru zjistí i jeho nastavení. Určitě byste měli mít povolen přístup robotům a také byste měli mít definován odkaz alespoň na jednu sitemapu v XML (více viz níže).

 

XML Sitemap Validator

Pro vyhledavače je samozřejmě důležité, zda váš web smějí prohledávat a kde je umístěna sitemapa, ale neméně důležitý je i obsah oné sitemapy (jak název napovídá, jedná se o mapu struktury stránek, doplněnou o prioritizaci jednotlivých částí).

Správnost sitemapy ověříte jednoduchým nástrojem XML Sitemap Validator. Tomuto validátoru nestačí zadat jen doménu, musíte zapsat celou adresu, kde se sitemapa nalézá. Pokud adresu sitemapy nevíte, její umístění vám (v případě správně nastaveného robots.txt) vypíše předchozí validátor.

Odkaz: https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html

Nástroj by vám měl oznámit, že vaše sitemapa je validní (Sitemap is valid: Yes), a neměl by vypsat žádné chyby ani varování (errors and warnings).

Ukázka optimálního výstupu validátoru: Sitemap_validator_Trigama.png

 

SEO analýza

I v případě, že předchozí testy dopadly dobře, ještě nemáte vyhráno. Splnili jste jen základní předpoklad pro to, aby váš web mohli vyhledávací roboti řádně prozkoumat. Výsledek pak závisí na stovkách více či méně důležitých kritérií. Ve velké zkratce se dá říci, že nejdůležitější jsou odkazy, které na váš web vedou z jiných webů (což vám zajistí hlavně originální a zajímavý obsah), parametry uvedené v předchozích článcích série (tedy validní kód, rychlost načítání webu, přístupnost, použitelnost) a v neposlední řadě dobře vybraná a užívaná klíčová slova v nadpisech a ostatním obsahu webu.

Důkladnou SEO analýzu (případně audit) vám je schopen udělat pouze odborník, ale i zde máte možnost pomoci si mnoha on-line nástroji. Existuje jich poměrně velké množství, ale ne všechny dávají relevantní výsledky. Obecně platí, že nejlepší jsou ty, které vám ukáží jednotlivá dílčí hodnocení a výstupy, a ne pouze jedno celkové hodnocení bez bližšího vysvětlení postupu, kterým se k němu nástroj dobral.

 

V současné době lze pro SEO analýzu doporučit tyto volně dostupné on-line nástroje:

 

SEO TESTER ONLINE

Tento nástroj rozděluje složky SEO do čtyř kategorií (BASE – základní, CONTENTS – obsahová, SOCIAL – sociální a PERFORMANCE – výkonnostní, která je ještě rozdělena pro klasická a mobilní zařízení). Výstupy ukazuje v procentech a také v souhrnném paprskovém grafu. Jednotlivá kritéria přehledně vypisuje a označuje i všechny zjištěné chyby (červeně) a varování (oranžově). Obsahuje také tipy pro řešení nalezených nedostatků.

SEO tester online: https://www.seotesteronline.com/

 

NEILPATEL SEO Analyzer

Tento nástroj hodnotí SEO také na procentní stupnici (0–100) a vypisuje nalezené chyby, varování a rychlost načítání stránek. Jelikož hodnotí všechny podstránky vašeho webu, mnoho nálezů se opakuje. U každé skupiny chyb si můžete zobrazit popis dané chyby i návrh řešení. Nástroj se také pokouší dávat obecné doporučení pro zlepšení SEO vašeho webu.

NEILPATEL SEO Analyzer: https://neilpatel.com/seo-analyzer/

 

CSEO

Výhodou tohoto nástroje je, že ho vyvíjí česká společnost, a tak jsou všechny výstupy v českém jazyce. Hodnocení je rozděleno do několika kategorií, kde v každé jsou výstupem popsané chyby a varování. I zde je vždy tip na řešení nalezeného problému. Nástroj weby hodnotí s velkým přesahem mimo samotné SEO (řeší použitelnost, použité technologie atp.), a je tedy velmi komplexní. Za komplexnost ale platí některými ne úplně přesnými a relevantními výstupy (v technologiích hodnotí například web s pár nevýznamnými warningy ve validitě kódu stejně jako web se stovkami závažných chyb). Nástroj má také problém s nalezením sitemap.xml, i když je správně definován v robot.txt.

CSEO: https://www.cseo.cz/

 

To je pro dnešek vše, pusťte se do toho a přeji jen samé dobré výsledky!