Tvorba webových stránek je jako jiné služby. Existuje celá řada dodavatelů, a tedy i velké rozdíly v ceně a kvalitě. Jak tedy zajistit, aby váš nový web naplňoval své cíle a byl kvalitní a aby zároveň nebyla jeho cena příliš vysoká? Základem úspěchu je zkušený a rozmanitý tým odborníků, který bude stránky navrhovat a vytvářet.

 

Product owner / Projektový manažer

Za každý projekt musí někdo zodpovídat. V agilním přístupu je to product owner, v tom klasickém (např. vodopádovém) je to projektový manažer. Tyto pozice se drobně liší podle konkrétního přístupu, ale vždy je to osoba, která je primárním mostem mezi zadavatelem/klientem a vývojovým týmem. U menších projektů pak sám, u větších projektů ve spolupráci s analytiky, zpracovává zadání, dělá úvodní analýzu, stanovuje priority a je zodpovědný za maximalizaci hodnoty produktu a práci vývojového týmu. Tato osoba by měla mít velmi dobré měkké dovednosti (soft skills), měla by umět řešit nenadálé problémy a motivovat lidi kolem sebe. Velmi praktický je pro každého „projekťáka“ také přesah do business analýzy. S touto osobou by měl být klient v primárním kontaktu, aby mohl sám zhodnotit, kdo bude mít jeho web na starosti.

 

Designéři

Po zpracování všech vstupů je možné začít na projektu pracovat a přichází čas designérů. Klíčová je v tomto pozice UX (user experience) designéra, jehož prací je zajistit, aby se uživatelé na webu bez problémů dostali tam, kam potřebují, a naplnily se tak cíle stránky, které bývají často kvantifikovány v podobě konverzí. Kvalitní UX design je základem pro to, aby se web uživatelům dobře používal, byl pro všechny přístupný a aby návštěvníci snadno a rychle udělali to, proč na web přišli. K tomu slouží UX designérům hlavně uživatelské testy, na základě kterých jsou schopni navrhovat účinný UX design nebo ho modifikovat tak, aby se potkal s potřebami a zkušenostmi dané cílové skupiny. UX designové návrhy (často tzv. wireframy) pak rozšiřuje UI (user interface) designér, který jim dá konkrétní tvary a barvy a vytvoří výsledný vzhled. Ten je důležitý pro podprahové dojmy (hlavně první dojem) a ovlivňuje, jak bude web působit na uživatele. UI designér (někdy se používá i termín grafik) je jediná role při tvorbě webu, která je v zásadě plně kreativní až umělecká. Také proto je v jejím případě objektivní posouzení výstupů nejsložitější.

Vývojáři

Až čtvrtí v pořadí jsou vývojáři, kteří web kompletně zpracují tak, aby byl přesně dle zadání a návrhů UX/UI designérů. Back-end (BE) vývojáři řeší technologie zpracovávané na straně serveru (tedy to, co není vidět) a front-end (FE) vývojáři technologie, které se zpracovávají na straně klienta v prohlížeči (tedy zpravidla to, co vidět je). Specializace BE vývojářů bývají rozmanitější, a to v závislosti na konkrétním programovacím jazyku, frameworku atp. Umět perfektně ovládat nějaký programovací jazyk či příslušný framework je o kontinuálním studiu a zjišťování informací, protože většina jazyků a frameworků se neustále vyvíjí. Proto je důležité, aby šlo o skutečné odborníky (seniory) na daný jazyk či jeho framework. Podobné je to i u FE vývojářů (tzv. kodérů), kde je rozmanitost technologií sice menší, ale je zde složitější sledovat nejnovější trendy, standardy a verze, protože kromě řešení toho, aby věci fungovaly tak, jak mají, musí kodéři řešit i problematiku kompatibility v nejrůznějších prohlížečích, zařízeních dle velikosti displeje, operačních systémech atp. Jejich primárním úkolem je, aby web správně fungoval na všech zařízeních a byl použitelný a přístupný i pro lidi s hendikepem a pro vyhledávací roboty. Kvalitně odvedená vývojářská práce je také základním předpokladem pro další rozvoj daného řešení, jeho přepoužitelnost a také umožnění předání práce na jeho dalším rozvoji někomu jinému.

 

Další experti

Výčet expertů, kteří by měli pracovat na webu, tím ale nekončí. Velmi důležitý není jen vzhled a funkčnost webu, ale i jeho obsah a dosah. Tvorbě obsahu by měly předcházet analýzy požadavků byznysu a analýza klíčových slov jako příprava na kvalitní SEO (optimalizaci pro vyhledavače), čemuž by se měl věnovat odborník na tuto konkrétní oblast. Také je potřeba myslet i na obsah samotný, protože web není primárně určen pro roboty, ale pro reálné lidi. Kvalitní obsah vám pomůže vytvořit profesionální copywriter, který umí psát čtivé a chytlavé texty, jež jsou v souladu s naplánovanou SEO optimalizací. Zpravidla by to měl být někdo, kdo má zkušenosti s psaním elektronického obsahu v dané oblasti. V neposlední řadě je potřeba web a jeho jednotlivé části vhodně propagovat, protože sebelepší web se sebelepším obsahem a SEO optimalizací není samospasitelný a je třeba ho dostat k cílové skupině. To zajistí expert(i) na internetový marketing. O této disciplíně by ale mohl být napsaný samostatný článek, protože možnosti, jak se propagovat na internetu, jsou velmi rozmanité.

 

Testeři

I když na webu pracuje sebedokonalejší tým zkušených seniorů, samotní tvůrci webu nikdy nejsou schopni odhalit všechny chyby. Proto by měl být součástí týmu i zkušený tester, který na tvorbě webu nepracoval, zato má zkušenosti s tím, jak rychle a efektivně vyzkoušet všechna zákoutí webu či aplikace a popsat veškeré problémy, na které narazí. Do procesu by měl navíc průběžně vstupovat UX designér, který by měl provádět uživatelská testování s reálnými lidmi z cílové skupiny. Jen tak je totiž možné nejen odhalit technické chyby (tzv. bugy) na webu či v aplikaci, ale také identifikovat případné problémy, které mohou potkat běžné uživatele při každodenním používání. Čím dříve (v dřívější fázi) je případný problém objeven, tím rychlejší (a tedy i levnější) je jeho náprava.

 

Kontrola kvality

I když web vytvoří a otestují profesionálové a provedou se uživatelské testy, stále existují problémy, které tato testování nemusí odhalit. Jsou to však věci, které mohou odhalit roboti a nejrůznější analytické nástroje. Takto lze ověřit rychlost, validitu kódu, přístupnost, použitelnost, optimalizaci pro vyhledavače atp. V Trigamě na to máme nastaveny interní standardy a vyvinuli jsme nástroj, který využívá služby různých analyzátorů a integruje je do jedné jediné webové aplikace. Díky tomu může kontrolu kvality provést kdokoliv z týmu. Zpravidla je to však product owner / projektový manažer, aby tak mohl zaručit, že dodaný web bude skutečně kvalitní ve všech směrech.

 

Vývoj webových aplikací nebo tvorba webových stránek v odpovídající kvalitě zkrátka není disciplína pro jednotlivce. Neznamená to samozřejmě, že i na drobném webu musí pracovat úplně všechny zmíněné role, ale důležité je na základě provedených analýz stanovit ty klíčové, na kterých nelze šetřit.

Skutečný expert je možná dražší, ale je daleko časově efektivnější. Navíc kvalitní web, který zohledňuje všechny nejnovější trendy ze všech oblastí, je výrazně odolnější vůči zastarání a odolnější vůči napadení. Dlouhodobá údržba a správa webových stránek připravených pořádně je pak výrazně snazší a v důsledku levnější.

 

Takže až si zase příště zadáte do vyhledávače termín "tvorba webu cena", vzpomeňte si na nás a ozvěte se pro bezplatnou konzultaci:-)