Zkusit se má všechno a pokud chcete profesně růst, zde to platí dvojnásob. Je tedy vhodné a obohacující vyzkoušet obě varianty a závěr si udělat sám. Jedině tak budete vědět, co preferovat a čeho se naopak vyvarovat ve své následující kariéře.

 

Vývoj vlastních firemních produktů

Pokud se právě chystáte vstoupit do firmy s vlastními produkty (nebo už tam dokonce děláte), zde je malý přehled toho, na co můžete narazit a co by se případně mohlo pokazit (neříkám, že to tak je vždy, ale kdo je připraven, není překvapen):

 • Špatný management – vaši šéfové jsou nekompetentní, ve stresu z příliš optimisticky nastavených cílů, případně zcela chybí a jsou nahrazeni obchoďáky a marketéry, kteří naslibovali tisícero funkcionalit s dodáním včera.
 • Nedostatek lidí a příliš mnoho zajíců – máte skvělé produkty, ale nemáte dost lidí, abyste zvládli vývoj nové funkcionality či samotnou údržbu.
 • Velký technický dluh – produkt je sice skvělý, ale technický dluh je nezměrný a nikdo ho neřeší, případně jsou jeho splátky až homeopaticky malé.
 • Zastaralé technologie – spolu s tlakem na nové funkcionality je omezován prostor pro zapojení nových technologií.
 • Nejasná vize – produkt je sice aktuálně skvělý, ale vy vidíte, že by mohl být ještě lepší a šířeji používaný, jeho rozvoj jde ale výrazně jiným směrem nebo je ustrnulý.

Akademicky řečeno, všechny vyjmenované projevy jsou důsledkem špatné IT governance, při které platí, že IT záležitostem (ať už produktům, nebo vlastním páteřním systémům) se nedostává patřičné pozornosti s ohledem na to, jak důležité pro chod firmy (a přínos vyčíslený v penězích) skutečně jsou.

 

Naopak výhodami vývoje vlastních produtků rozhodně jsou:

 • Přímá odpovědnost - od začátku je jasné kdo co řeší a za co zodpovídá.
 • Zapojení všech členů týmu - kdo a jak k zadaným úkolům přistupuje se projeví okamžitě, čili není zde prostor pro "lemplování" práce, protože ostatní to brzy odhalí.
 • Okamžitý aktuální přehled - tým neustále ví o stavu všech procesů, které se právě na produktu řeší a má postupy pod kontrolou.
 • Možnost podílet se na rozvoji - pokud nepracujete v rigidně strukturovaném korporátu, budete mít vždy alespoň nějaký vliv na to, jak budou vyvíjené produkty vypadat.

 

Zakázkový vývoj pro agentury

Nešvary zakázkového vývoje pro agentury se vesměs kryjí s fakty zmíněnými výše u produktů (pořád vyvijíte produkt, ale tentokrát na zakázku dle představ někoho dalšího - tzn. klienta, který je třetí stranou stojící vně vývojového týmu) a navíc vstupují do hry další faktory. Nejčastěji se setkáte s tlakem na co nejnižší cenu (a s ním tím pádem spojené nucené využití zastaralých technologií a postupů) a věčně nespokojenými klienty (obvykle důsledek selhání komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými řešiteli zakázky - tzn. mnohovrstvá komunikace na trasách klient vs. obchodní oddělení vs. projektový management = zmatené výstupy a zadání pro vývojový tým).  To vše nakonec vede ke zbytečnému stresu všech zúčastněných a je těžké v ten moment udržet zápal pro věc.

 

Na druhou stranu práce na zakázkovém vývoji (tzn. pro agenturu) má bezesporu také své výhody:

 • Novější technologie – díky tomu, že projekty typicky trvají kratší dobu a začínají od začátku, máte možnost si vyzkoušet řadu nových technologií bez potenciálních výrazných škod na případném produktu.
 • Rychlejší postup k cíli – nepracujete rok na produktu, o kterém nevíte, jestli bude fungovat.
 • Jasná vodítka – u volby technologií, otázek technického dluhu atp. vám dává spolupráce s klientem poměrně jasné odpovědi na to, co realizovat a co je aktuálně zbytečnost.

 

Osobně můžu říct, že mám zkušenosti s prací jak pro agentury, tak na produktech, a jediné, co z toho (a ze zkušeností řady mých přátel) mohu vyvodit, je to, že na poučku z úvodu je nejlepší zapomenout a raději byste se na pohovorech měli zajímat spíše o to, jaká je pracovní kultura a jací budou vaši šéfové a kolegové.