Informační technologie postupně zjednodušují a zefektivňují téměř všechny firemní procesy. Výjimkou není ani vzdělávání, kde prim začíná hrát e-learning, který navíc může fungovat jak samostatně (jako distanční kurzy bez lektora), tak jako podpora „klasického“ vzdělávání s lektorem. 

 

Co je e-learning?

Definic je celá řada, nejjednodušší a nejobecnější je však ta, že jde o „výuku s podporou ICT“ (tedy informačních a komunikačních technologií). V praxi to znamená, že výuka není řešena (jen) pomocí papírových materiálů, lektorů/učitelů a osobní účasti na školeních, ale existuje k ní i nějaká elektronická on-line podpora a možnost studovat vzdáleně. Forma může být různá, od primitivního úložiště PDF materiálů pro studenty ke stažení až po komplexní systémy, které kromě propracovaných interaktivních on-line kurzů s multimediálním obsahem zahrnují i testy, komunikační nástroje, kalendář úkolů, odevzdávání, kontrolu a hodnocení prací atp. 

 

Ne, takhle to u nás opravdu neděláme.

 

Jak mi pomůže?

Hlavní výhodou je vyšší dostupnost, která úzce souvisí s možnostmi internetu. Ať už je e-learning vytvořen samostatně, nebo funguje jen jako podpora prezenčních kurzů, tak dostupnost informací a nástrojů kurzu, a tedy možnost studovat a dělat si třeba selftesty odkudkoliv, je obrovskou devízou pro studenty. S tím souvisí i výrazně vyšší efektivnost, protože student si může sám rozvrhnout čas studia, studovat například na cestách, po večerech, ráno při kávě atp., ale také tempo studia, v sofistikovaných e-learningových systémech si případně může i sám poskládat samotnou náplň studia. V neposlední řadě je výhodou i výrazná úspora, která je zásadní především v případě firem. A to jak úspora času (lektorů i studentů), tak i přímých nákladů (pronájem prostor, tisk materiálů, cestovné, občerstvení atp.).

 

Tohle už je lepší - Trigama řešení pro ČZU.

 

Má to nějaký háček?

Hlavním argumentem odpůrců e-learningu může být výše vstupních nákladů pro přípravu kurzu. Je však potřeba mít na paměti, že z dlouhodobého pohledu jsou přínosy e-learningu z hlediska budoucí úspory zcela nesporné. Jiné nevýhody v podstatě neexistují (mimo závislosti na připojení k internetu, což je ale v dnešní době dost zanedbatelná záležitost). Případné provozní komplikace minimalizuje distanční podpora lektora, což bývá součást každých sofistikovanějších e-learningových nástrojů. Obecnější nevýhodou je také fakt, který přímo souvisí s výhodami e-learningu. Volnost a flexibilita vyžadují jistou míru osobní zodpovědnosti účastníka kurzu. Zpravidla je daleko snazší zanedbat on-line výuku, kde si sami organizujete čas, než tu prezenční, kterou máte napevno danou. I tato nevýhoda se ale dá značně eliminovat vhodným využitím nástrojů e-learningových systémů, a hlavně poutavými multimediálními kurzy, které bude zábava absolvovat.

 

Trigama řešení pro společnost Avenier.

 

Levně + efektivně = LMS

Hlavní náklady spojené s e-learningem tvoří kromě případných konzultací a zapojení e-learning specialistů především zavedení a provoz e-learningové platformy. Nejčastěji to bývá tzv. LMS, tedy Learning Management System, což je aplikace pro řízení výuky, ve které se spravují jednotlivé kurzy, testy, studenti atp. V dnešní době existuje již velmi mnoho LMS a velké firmy si také často vytvářejí vlastní e-learningová řešení. Většina LMS stojí měsíční licenční poplatky v řádu tisíců korun a samozřejmě z hlediska vstupních nákladů je poměrně drahý i vývoj vlastního LMS na míru (což může dle požadavků vyjít na statisíce až miliony korun). Kompromisem může být LMS Moodle, o jehož využití  jsme již psali v samostatném článku.

 

Dá se bez nadsázky konstatovat, že pokud vzděláváte, tak by pro vás měl být e-learning naprostou samozřejmostí, která se vám ve všech ohledech vyplatí, a to i pro podporu klasické prezenční výuky. Pokud se zavedením váháte a máte obavy z náročnosti celého procesu, podívejte se na naše stránky a nebojte se napsat o bezplatnou konzultaci.