V Trigamě nám rostou šikovní grafici. Naše juniorka Tereza Zemánková, která studuje Multimédia v ekonomické praxi na pražské VŠE, vytvořila publikaci s názvem „Haruki” jako semestrální projekt v rámci předmětu Počítačová typografie a sazba.

 

Terezu jsme požádali, aby nám o svém projektu řekla víc.

Zadání studijní práce bylo velmi otevřené - jedinou podmínkou bylo, že musí jít o vícestránkovou publikaci na libovolné téma. V mém případě se jedná o publikaci věnovanou japonskému spisovateli Haruki Murakamimu, který se proslavil po celém světě svou prózou s typickými surrealistickými prvky.

Proč zrovna tento autor?

Murakamiho jsem si vybrala z více důvodů - jednak je to můj nejoblíbenější autor, mám všechny jeho knihy, ale konkrétně především proto, že surrealismus a mystické prvky jeho práce jsou velmi inspirativní.

Jak jsi vybírala náměty k vizualizacím?

Stejně jako na začátku každého projektu jsem si i tady pro sebe jako první vytvořila konkrétní zadání - tedy co přesně by má publikace měla obsahovat. Když jsem měla jasno v obsahu, přišlo na řadu hledání inspirace a také pečlivý výběr vhodných úryvků textu.

Čerpalo se pouze z jedné knihy, nebo se jedná o průřez autorovým dílem?

Má publikace obsahuje sérii koláží. Z každé jeho knihy napsané mezi lety 1979 a 2013 jsem vybrala úryvek - téměř ve všech případech pouze krátký citát. Na základě každého citátu jsem poté vytvořila koláž, která odráží nejen konkrétní úryvek, ale hlavně atmosféru samotné knihy.

A co vizuální koncepce díla?

Styl celé publikace se nese ve „vintage“ nádechu, který se snažím vyvolat jednak použitím rastru, a evokovat tak starý tisk, ale také využitím historických fotek a ilustrací. Každá dvojstrana tak znamenala půl dne krásné kreativní práce a výsledek se, myslím, dle dosavadních ohlasů vydařil.

 

Těší nás, že do Trigamy proudí „mladá krev“, která má neotřelé nápady, nebojí se experimentovat a do budoucna se chce rozvíjet právě s námi.