Vzděláváte nebo byste rádi vzdělávali? A máte čistě prezenční formu, nebo umožňujete vzdělávat i on-line, případně byste ke svým prezenčním kurzům rádi přidali i on-line podporu? Je v zásadě jedno, zda chcete vzdělávat interně své zaměstnance, nebo nabízíte vzdělávání jako službu různým skupinám veřejnosti, v každém případě nezapomeňte v oblasti vzdělávání počítat se systémem Moodle. Vyplatí se vám to!

 

LMS Moodle

LMS znamená „Learning Management System“, tedy systém pro řízení výuky. Tyto aplikace zpravidla řeší administrativu, organizaci výuky a testování znalostí. Moodle je v současné době nejrozšířenější a nejpoužívanější LMS. Je to hlavně díky tomu, že je poskytován zdarma jako otevřený software pod všeobecnou veřejnou licencí GNU a využívá ho velmi mnoho vysokých škol. Moodle je sice vytvořený právě pro tento účel (e-learningová podpora výuky na vysokých školách), ale jelikož se potřeby e-learningové podpory na vysoké škole a ve firmě příliš neliší, je vhodným kandidátem i pro e-learningovou podporu firemního vzdělávání vašich kolegů či zaměstnanců.

 

Cena

Největší devizou LMS Moodle je prostý fakt, že samotný systém je zcela zdarma. Samozřejmě to ale neznamená, že rozjedete e-learningovou podporu svého firemního vzdělávání bez nákladů. Jelikož je ovšem cena vývoje nebo licence systému zpravidla největší položkou v případě zavádění podobných systémů, tak je to hlavní argument, proč uvažovat právě o Moodle.

Moodle je poměrně robustní systém, proto budete potřebovat zkušeného Moodle specialistu, aby vám systém pomohl naimplementovat a nastavit dle vašich představ. Moodle také musí být někde provozován, takže buď musí běžet u vás na serveru (pokud ho máte), nebo si musíte nějaký server pro tyto účely pořídit či někomu za provoz Moodle platit. Samotnou správu kurzů už budou zvládat lektoři daných témat. Pokud se systémem nemají dosud žádnou zkušenost, je třeba spuštění provozu spojit se vstupním školením, aby byli schopní všechny funkce plně a správně využívat. Při větším počtu kurzů a „studentů“ bude také nutné, aby celkový provoz a správu řídil zkušený pracovník.

 

UI/UX úpravy pro LMS Moodle

Největší překážkou pro firmy může být fakt, že Moodle ve své standardní podobě není příliš vzhledově a funkčně atraktivní (více o UI/UX designu) a základní šablony mají často problémy s responzivitou, což je v současné době poměrně velký problém. I zde ale existuje řešení. Stačí najít společnost, která umí pro Moodle tvořit vlastní šablony. Výhodou pak bude nejen vyladěný UI/UX design, ale i prostý fakt, že Moodle bude ctít vaši korporátní identitu. Moodle tak lze změnit zcela k nepoznání a „obléknout" ho do designu vaší značky, aniž by se muselo zasahovat do jeho funkcí.

Příklady implementací LMS Moodle od Trigamy:

Moodle České zemědělské univerzity: https://moodle.czu.cz/
Moodle Provozně ekonomické fakulty ČZU: https://e-volnycas.czu.cz/
Moodle Moravské zemské knihovny: https://kurzy.knihovna.cz/
Moodle Avenieru: https://epilihen.avenier.cz/
Moodle Trigamy: https://moodle.trigama.cz

LMS Moodle pro školy
 

Integrace a možnosti LMS Moodle

Další překážkou může být obava z chybějících funkcí v oblasti businessu nebo z integrace Moodle do ostatních firemních systémů. Z tohoto důvodu vznikají velmi robustní HR systémy, které mají nějakou formu e-learningu přímo v sobě. Takové komplexní systémy mívají dva společné prvky, jednak jsou zpravidla velmi obtížně použitelné, a hlavně bývají velmi drahé. LMS Moodle s potřebou specifických funkcí a integrací do dalších systémů ale počítá. Ostatně i všechny vysoké školy mají své informační studijní systémy, které jsou na Moodle nezávislé, ale musí s ním komunikovat a data o předmětech a studentech sdílet. Moodle je tedy možné rozšiřovat o vlastní moduly, které mohou sloužit pro komunikaci s jinými systémy, ale také obsahovat úplně unikátní funkce, které naplňují firemní potřeby. Stačí tedy opět jen najít někoho, kdo umí moduly pro Moodle vytvářet.

 

Dá se tedy bez nadsázky říci, že Moodle se dá vzhledově i funkčně plně přizpůsobit potřebám jakékoliv společnosti. Stačí jen najít někoho, kdo s tím má zkušenosti a umí vyjít vstříc vašim požadavkům.