Za poslední rok se musela kvůli pandemii koronaviru zrušit většina hromadných akcí, veletrhy a výstavy nevyjímaje. Mnoho organizátorů se proto ve snaze nastalou situaci vyřešit pokouší tradiční podobu veletrhů nahradit jejich online formou. Okolnosti jsou však natolik bezprecedentní, že často tápou. Proto jsme v Trigamě vyvinuli platformu, která umožňuje konání veletrhů či konferencí kompletně v online prostředí. Takové řešení přitom může organizátorům vytrhnout trn z paty nejen za současné nezáviděníhodné situace, ale i v době, kdy se svět vrátí do starých kolejí.

 

Výhradně osobně? Ne nutně!

Hlavní devízou veletrhů byl vždy osobní kontakt – nová obchodní partnerství se stále nejlépe uzavírají face-to-face a akvizice nových klientů je zase o poznání snazší, když mají váš produkt přímo před sebou. Nelehká situace však kromě nespočtu komplikací přinesla také jedno příjemné zjištění – totiž že i události a aktivity, které bychom si doposud nedokázali představit jinak než v jejich tradiční formě, se dají efektivně nahradit či doplnit pomocí moderních technologií. I veletrh je tak nyní možné uspořádat plně online. Nejenže tím nemusí utrpět, ale může být dokonce o poznání interaktivnější a osobnější.

 

Šetříte svůj čas

Online forma veletrhu je přívětivá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Z pohledu návštěvníka je důležité, že díky online způsobu prezentace nemusí trávit spoustu času cestováním na veletrh a zpět. Zároveň má možnost přizpůsobit návštěvu svým časovým možnostem a tím ji zefektivnit. Když jsme dělali rozsáhlé uživatelské testy naší platformy, mnoho lidí nám říkalo, že jim nejvíce vyhovuje možnost si večer po práci v klidu projít a prohlédnout stánky vystavovatelů. Případně k tomu mohou využít i mobil cestou z práce. Druhý den se pak v rámci běžných pracovních hodin vrátí už jenom na ty stánky, které je zaujaly nejvíce a kde se chtějí na něco konkrétního zeptat.

Vy si řídíte svůj program!

Zdánlivě nekonečné fronty, které v minulosti odrazovaly od návštěv jednotlivých stánků, jsou nyní minulostí – s vystavovatelem se návštěvník zkrátka jednoduše domluví na individuální schůzce přes mobil. V případě, kdy nestihne zajímavou přednášku či firemní prezentaci, si ji později může pustit ze záznamu. Navíc odpadá nutnost vměstnat všechny stánky a prezentace do jednoho dne, kdy si návštěvníci místo užitečných informací často odnášeli spíše zmatečné útržky a bolavou hlavu.

 

Peníze až na prvním místě

Z pohledu vystavovatele tkví největší benefit ve výrazné úspoře nákladů. Účast na fyzickém veletrhu je totiž často optikou rozpočtu spíše starost nežli radost – předchází jí výroba stánku a doplňkových marketingových materiálů či plánování personální i produktové logistiky provozu. A to není ani zdaleka všechno. Naproti tomu příprava online veletrhu i účast na něm je nesrovnatelně jednodušší, a tedy i znatelně levnější. Kromě finanční a logistické efektivity pak mohou vystavovatelé v případě online veletrhů využít také detailnějších reportů, umožňujících přesnější zacílení marketingových aktivit. Před organizátory se tak rozprostírá mnohem širší paleta možností, jak přilákat a následně poznat nové publikum. Online forma si přitom nemusí vybrat daň v podobě nemožnosti řádně odprezentovat hmotné produkty – návštěvníci veletrhu si je totiž budou moci s využitím rozšířené reality prohlédnout přímo u sebe doma či ve své kanceláři.

Vraťme se ale na závěr k otázce, kterou jsme položili v titulku tohoto článku, tedy jakou podobu budou mít veletrhy v budoucnu. Myslíme si, že fyzické veletrhy tu stále budou mít své místo a lidé na ně budou i nadále rádi chodit. Věříme však, že čím dál víc veletrhů bude zároveň k dispozici v online prostředí. Díky tomuto kroku veletrh jednak osloví nové potenciální zákazníky, které by jinak odradilo jeho načasování či geografická vzdálenost, a zároveň poskytne vystavovatelům kromě většího prostoru také širší spektrum metrik. Online prostředí, které si leckdo zprvu představí jako roztříštěné a zmatečné, tak paradoxně může do organizace a průběhu veletrhu vnést řád a zlepšit nejen zkušenost vystavovatelů, ale i zážitek návštěvníků.

 

My v Trigamě této vizi věříme a pracujeme na tom, aby ji naše platforma pro pořádání online veletrhů pomohla naplnit.

 

 

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVOU AKCI? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

 

 

 

 

Titulní obrázek - kredit:

Společnost Socialninja - NetVentures FZCO (Unit 101, Building A2, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates) prostřednictvím svého právního zástupce Scott Hill Young Legal (1350 6th Ave floor 2, New York, NY 10019) prohlašuje, že je vlastníkem titulního obrázku tohoto článku.