Idea bankovní identity nevznikla v České republice, postupně ji uvádějí do praxe země po celém světě. Nejúspěšnější je pravděpodobně bankovní velmoc Švédsko, kde bankovní identitu rozvíjejí již od roku 2003 a podle údajů technologické firmy Covr Security ji tam využívá 98 % lidí ve věku mezi 18 a 55 lety. V České republice se začalo teprve nedávno, konkrétně v roce 2019, kdy vznikl projekt České bankovní asociace SONIA. Ten inicioval a následně v roce 2020 prosadil nutné legislativní změny pro umožnění vzniku bankovní identity v ČR. Trigama tehdy byla u toho – pomohli jsme pro tento projekt vytvořit webovou prezentaci a podíleli jsme se na tvorbě prvních prototypů a na testování.

 

Co je bankovní identita?

Celá myšlenka bankovní identity je postavená na tom, že každá firma a většina lidí má založen alespoň jeden bankovní účet (a k němu příslušné elektronické bankovnictví) a banky mají ze zákona povinnost klienty při zřizování účtů ověřovat. Klienti, kteří se rozhodnou využívat elektronické bankovnictví, pak od banky získají údaje, jejichž prostřednictvím se mohou do svého bankovnictví přihlásit. Kombinace ověření klienta při založení účtu a bezpečného přihlášení pak vlastně dohromady tvoří právě onu bankovní identitu. Původně ji každá banka využívala jen pro svoje účely, ale je více než vhodné, aby se tento prvek uplatnil v digitalizaci a aby se tak místo vytváření nějakých speciálních digitálních profilů a jejich ověřování využívala právě tato již existující bankovní identita.

 

Jak mi pomůže?

Využití bankovní identity je nasnadě. Může zajistit snadnou elektronickou identifikaci, takže je možné ji využívat například k podepisování dokumentů na dálku, přístupu do systémů, vyřizování dokladů a potvrzení, a to vše jak mezi soukromými subjekty, tak ve vztahu k orgánům veřejné správy. V České republice má internetové bankovnictví pět a půl milionů klientů, kterým banky postupně umožňují bankovní identitu zřizovat, takže potenciál je obrovský. Banky navíc avizovaly, že využití bankovní identity bude pro občany zdarma.

 

Konkrétními možnostmi využití pro občany ČR jsou například:

 • daňové přiznání (Daňový portál Finanční správy)
 • informace o pracovní neschopnosti (ePortál ČSSZ)
 • informace z katastru nemovitostí (Portál občana)
 • informace z registru řidičů (Portál občana)
 • potvrzení o studiu (Portál občana)
 • potvrzení o bezdlužnosti (Daňový portál Finanční správy, ePortál ČSSZ)
 • přehled o důchodovém pojištění (ePortál ČSSZ)
 • přístup k portálům obcí a krajů (Portál občana)
 • výpis bodového hodnocení řidiče (Portál občana)
 • výpis z živnostenského rejstříku (Portál občana)
 • výpis z Rejstříku trestů (Portál občana)
 • vyřízení živnostenského oprávnění (Portál MPO – JRF)
 • založení datové schránky (Portál občana)

Rozsáhlé využití se nabízí i pro firmy, které mohou bankovní identitu integrovat do svých systémů a usnadnit tak přístupy, ověření, vytváření a podepisování dokumentů atp. svým klientům.

Obtížná mezibankovní jednání nakonec vedla ke společnému konsensu, kdy se české banky dohodly, že budou bankovní identitu poskytovat pod uceleným standardem definovaným společností Bankovní identita, a.s., která celý projekt zaštiťuje. Samotná služba díky tomu ponese jednotný název BankID.

 

Jedním z oficiálních partnerů Bankovní identity, a.s., který vám může pomoci s integrací BankID ve vaší společnosti, je i Trigama. Pokud tedy chcete využívat bohatých možností nového řešení, neváhejte nás kontaktovat a rádi se potkáme na konzultaci.