Proč zrovna safari? Až dosud jsme totiž texty odchovávali ve zvláštním výběhu, jenže čas se nachýlil a nezbylo nám než je pustit do volné přírody. Tam na ně však nečeká jen kořist, tedy jejich čtenáři, ale také pěkná řádka konkurenčních predátorů.

Aby toho nebylo málo, může se nám občas stát, že nový majitel není s vypuštěním textů do jejich přirozeného prostředí spokojen a rád by jim dopřál pořádnou drezúru. Jak se s takovou situací co nejlépe popasovat, vám shrneme v následujících třech bodech.

 

Zhlédněte texty v jejich přirozeném prostředí

Některé nedodělky, nevhodné formulace či strukturní nedokonalosti v textovém editoru, prostém grafických prvků a webové struktury, odhalíte jen stěží. Proto je třeba zkontrolovat text v jeho přirozeném prostředí. Podívejte se, jak text funguje na webu, případně jak se jeví vysázený na náhledu stránky časopisu. Když totiž nezakusíte jakožto tvůrce textu kontext, v němž budou vaše řádky přijaty čtenářem, jen těžko zvládnete podchytit veškeré drobné nuance. Zároveň můžete odhalit chyby, které v textu vznikly až při samotném sázení, a zachránit tak svou práci i klienta.

 

Kdy si stát za svým a kdy se raději podvolit

Občas se může stát, že má klient k výslednému textu nějaké připomínky. Týkají se zpravidla formulací, které produkt vykreslují jinak, než jak jej sám klient vnímá, a které unikly prvotní i průběžné snaze o sladění vzájemných očekávání. V takovém případě je samozřejmě nanejvýš vhodné klientovy komentáře plně zohlednit a text k jeho spokojenosti přepracovat. Vzhledem ke komplikovanosti českého jazyka, který je čas od času ve své korektní formě méně sympatický než v podobě oficiálně nesprávné, však může být terčem kritiky i pravopis, méně často pak také gramatika. Obvyklým příkladem mohou být čárky, velká a malá písmena, psaní výčtů apod. Pokud jste si jisti, že je váš text napsán v souladu s pravidly, pak stojíte před dilematem, zda se podvolit a učinit klienta spokojeným, anebo si stát za svým a odevzdat práci, se kterou budete spokojeni i vy sami. Druhá cesta je sice trnitější, ale vede do mnohem hezčích končin. A nakonec bude spokojen i sám klient.

 

Připravte se na příště

Tón komunikace by měl být jednotný napříč všemi kanály a konzistentní v čase. Proto je v případě dobře zvládnuté zakázky možné, že vás klient v budoucnu poptá pro tvorbu dalších textů, ať už pro nové produkty, či pro propagaci těch stávajících na nových kanálech. Pokud je tonalita značky nastavena v jistém směru svébytně a unikátně, sepište si její krátké představení. Takový medailonek tónu značky vám pak může v případě budoucí spolupráce ušetřit spoustu času. Budete moci navázat přesně tam, kde jste skončili.

 

Čtyřdílná série věnovaná postupné realizaci copywritingové zakázky je tímto u konce. Tento konec však může být začátkem tvorby textů právě pro váš produkt. Pokud byste s námi rádi spojili síly, kontaktujte nás a společně dáme vzniknout textům, které vás v dnešním komerčním safari odliší od ostatních predátorů!