V Trigamě bedlivě sledujeme, co se děje ve světě asociací či různých sdružení, a přes náš webový magazín FinTechCowboys jedné z oněch asociací dokonce významně pomáháme v činnosti coby mediální partner. Ale pojďme si říct, jak se vlastně pozná dobrá asociace od té špatné, protože skoro vždycky vás bude členství něco stát – v lepším případě čas a trochu peněz, v tom horším dokonce i opravdu hodně peněz.

 

Vlastnosti dobře fungující asociace

 

Lidé už na prvním místě

Asociace nesmí být postavená na jednom člověku. Chce to víc lidí, kteří jsou aktivní, jsou vidět a ví, čeho chtějí dosáhnout. Personální složení organizace musí být transparentní a ideální je, když asociace kolem sebe vybuduje síť dalších spolupracovníků a ambasadorů. Ještě lepší pak je, když její působnost sahá dále než jen k hranicím Prahy či Bratislavy.  

 

Neviditelnost se nenosí

Asociace musí mít dobře fungující web, kde lze nalézt užitečné informace. Kontakty na vedení, členy a další spolupracovníky. Dále je potřeba mít pokryté klíčové sociální sítě. V našich končinách to bývá hlavně LinkedIn a Twitter, ale klidně se může stát, že pro určité cílové skupiny to může být například Facebook, Instagram, TikTok či jiná ze sítí. Na všech je třeba jednat aktivně a nesmíme zapomínat ani na tiskové zprávy a přítomnost ve "standardních" typech médiích (online magazíny a zpravodajské weby, noviny, TV apod.).

 

Pořádání oborových akcí

Pod tímto bodem se skrývají malá setkání, velké konference, ale také workshopy, kde se řeší nějaká agenda, typicky problémy, které mají firmy společné a pro něž mohou bok po boku najít řešení. Pokud jste členy nějaké asociace a už rok jste nedostali pozvání na žádnou akci (a mělo by to být zdarma, když už jste zaplatili příspěvek), tak asi vaše asociace nefunguje, jak má. Nebo je to možná dokonce mrtvá schránka. A jestli se vaše asociace i teď vymlouvá na covid, tak vyžadujte pořádání eventu online tak, jak se to během pandemie stalo běžnou součástí našich životů. 

 

Vliv na instituce a veřejnou správu

Významné asociace zastupují a prosazují zájmy svých členů také u různých organizací, například u regulátorů či ministerstev. V jednotě je totiž síla a toto je aktivita, která sice probíhá často skrytě, ale v důsledku má (ideálně pozitivní) celospolečenský dopad. Je to klasický lobbing, který sice Češi po všech možných malérech zatím stále vnímají spíše negativně, ale faktem je, že ve vyspělých zemích je to zcela regulérní nástroj k prosazování zájmů. Jak jinak lze totiž dostat do zákonů například to, aby mohly automobily parkovat bez řidiče, nebo dokonce přímo jezdit bez řidiče? To se zkrátka bez lobbingu nestane. Dalším druhem lobbingu je potom také určitý mediální a PR tlak. Pokud máte vy nebo vaši oboroví konkurenti nějaké společné palčivé téma, je vhodné spojit síly a dostat ho do veřejného prostoru. Z nalezeného řešení pak budou profitovat všichni, ale vy třeba o pár týdnů dřív, a tím získáte skvělou konkurenční výhodu.

A jaké známe asociace?

Trigama se jakožto digitální společnost, která se pohybuje ve finančním (bankovním i nebankovním) sektoru, hojně potkává s Českou fintechovou asociací. To je asociace, která v letošním roce úspěšně rozšiřuje řady svých členů a spojuje malé společnosti s těmi největšími hráči v oboru. Fintechové asociaci je také blízká asociace CTIT, která se věnuje fintechu a dalším přidruženým oblastem, jako je IoT nebo třeba blockchain, a pořádá řadu setkání, zejména na jihu Moravy.

V letošním roce pak vznikla Česká insurtech asociace, která je však opravdu teprve v počáteční fázi, takže s ní ještě nemáme dostatek zkušeností.

 

Tím však výčet asociací, které by vás mohly zajímat, zdaleka nekončí. Na stránkách Trigama International najdete některé další asociace, o kterých je dobré vědět či kterých se vyplatí být členem. Nesmíme totiž zapomínat na to, že jsou i asociace, které mají ve své DNA zlepšování světa kolem nás – ať už třeba z pohledu udržitelnosti, nebo diverzity.