Na konci února prožila naše platforma pro realizaci online veletrhů doslova křest ohněm. Pro společnost MDLExpo s.r.o. jsme totiž s jejím využitím uspořádali veletrh s názvem TZBExpo, který za 4 dny konání poctilo svou účastí více než 16 tisíc návštěvníků. Ti mohli svou pozornost zaměřit nejen na stánky takřka osmdesáti vystavovatelů, ale také na některou z mnoha přednášek či prezentací. Jak si naše platforma s takovým náporem poradila a jaké poznatky jsme nasbírali?

 

Veletrh TZBExpo, který je v našem případě pomyslným pionýrem co do využití online prostředí, je alternativou pravidelně pořádaného veletrhu Aquatherm Nitra. Ten se z důvodu opatření provázejících současnou epidemiologickou situaci sice nemohl konat, ovšem nutno říci, že TZBExpo probíhající ve dnech 23.–26. 2. mu bylo více než důstojnou náhradou. Svědčí o tom nejen počet vystavovatelů, jichž bylo celkem 79, ale také nabitý doprovodný program v podobě živě vysílaných přednášek ze studií v Praze a Bratislavě. Centrální živý přenos, v němž se divákům představila řada odborníků z oblasti TZB, byl navíc doplněn vlastním vysíláním jednotlivých vystavovatelů, kteří pozvali diváky do zákulisí svých provozoven či výroben.

 

Program byl tedy stejně jako zastoupení vystavovatelů vskutku bohatý. Nabízí se však logicky otázka, zda jej měl kdo ocenit. Tu naštěstí můžeme zodpovědět kladně, neboť v rámci čtyř dnů jeho virtuálního konání se veletrhu zúčastnilo přesně 16 273 návštěvníků, kteří dohromady uskutečnili 1333 online hovorů s vystavovateli a jejichž souhrnná chatová online korespondence čítala rovných 3929 zpráv. O své publikum pak neměly nouzi ani zmíněné online konference – alespoň jednu z celkových 70 přednášek zhlédlo více než 2500 diváků.

 

 

Kouzlo online veletrhu však netkví jen v úspoře nákladů vystavovatelů a snadné geografické i časové dostupnosti, kterou potěší své návštěvníky – jeho další neopomenutelnou výhodou je dostupnost stánků jednotlivých vystavovatelů i několik dní poté, co veletrh oficiálně skončí. Návštěvníci, kteří pak na již „ukončený“ veletrh vyrazí, si tak stále mohou prohlédnout kompletní virtuální prezentace všech vystavovatelů, pouze bez možnosti online komunikace. Stejně tak mají k dispozici úplný archiv všech odvysílaných přednášek a prezentací. Na stránky veletrhu zamířilo v období mezi 1. 2. a 7. 3. celkem 29 036 návštěvníků, kteří se s platformou chtěli seznámit v předstihu, aby z následné účasti vytěžili co nejvíc, nebo kteří naopak posléze doháněli své návštěvnické resty.

 

A jak úspěšné uspořádání veletrhu podpořila sama Trigama? Nejenže pro organizátora veletrhu připravila online platformu na míru, ale v průběhu jeho konání zajišťovala technickou podporu a starala se o infrastrukturu a celkový provoz. V neposlední řadě se také výrazně podílela na online marketingové kampani, která měla za cíl rozšířit povědomí o nové značce veletrhu TZBExpo a přivést na akci maximum návštěvníků. Za management Trigamy musím konstatovat, že se nám to vydařilo, a poděkovat všem členům našeho týmu, který se o úspěšné zajištění celé akce postaral.

 

A co že nám to naše virtuálně-veletržní premiéra vlastně přinesla? Především neocenitelné zkušenosti a zpětnou vazbu od návštěvníků, vystavovatelů i organizátora, díky níž budeme schopni naši online platformu nadále zlepšovat a posouvat úroveň budoucích akcí o level výše. Už teď se těšíme na další příležitosti.

 

Pokud máte zájem o uspořádání podobné akce, neváhejte nás kontaktovat!