Metodika ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je již od 90. let stěžejní metodikou IT Service Managementu pro řízení projektů, produktů, služeb i celých organizací. ITIL prochází neustálým vývojem a nejnovější verze 4, která vyšla oficiálně v roce 2019, by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Je totiž agilní a kompatibilní s ostatními uznávanými metodikami, ale hlavně se dá konečně využít pro všechny oblasti IT. Proto by ji měl znát každý, kdo v IT pracuje, zvláště pak IT manažeři.

 

Co je to vlastně ten ITIL?

ITIL je celosvětově uznávaný soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat a zkvalitňovat využití informačních technologií, a to jak z pohledu dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu jejich odběratelů (zákazníků). ITIL verze 4 je postavena na agilním přístupu a je plně kompatibilní s dalšími IT standardy, jako jsou PRINCE2, SCRUM, DevOps, IT4IT atp. ITIL je již desítky let brán jako standard hlavně v oblasti IT Service Managementu, ale s novými verzemi je čím dál tím více zobecnitelný a použitelný ve všech oblastech IT. Umožňuje totiž zlepšovat a zkvalitňovat veškeré procesy v IT.

 

Co všechno ITIL obsahuje?

ITIL stojí na praktikách (Practices), kterých je v současné době 34 a jsou rozděleny do třech hlavních oblastí (General Management, Service Management a Technical Management). Tyto praktiky lze používat modulárně a poskládat si z nich potřebné best practices pro konkrétní případy. K základnímu pochopení a k práci s praktikami slouží jednotlivé ITIL frameworky, hlavně 4 dimenze řízení služeb v IT (The 4 dimensions of ITSM) a Hodnotový systém služeb (Service Value System). Důležité jsou také Hlavní zásady ITILu (Guiding Principles).

ITIL4

 

Jak je to platné v praxi?

Znalost ITILu má samozřejmě největší uplatnění v organizacích, které se rozhodly tuto metodiku využívat, tedy nastavit tento obecně uznávaný standard a jeho procesy. Jelikož je však ITIL hodně modulární a postavený na obecných principech a zásadách, hodí se jeho znalost naprosto všem a všude, protože je možné jej díky jeho modulárnosti implementovat jen částečně či postupně. Není to tedy tak, že organizace musí jet buď zcela podle ITILu, nebo jej úplně ignorovat, dá se z něho postupně nasazovat a používat i jednotlivé jeho součásti. Jeho znalost tak pomůže zlepšit řízení a chod IT služeb naprosto všem IT pracovníkům. Zásadní je samozřejmě hlavně pro IT management, tedy pro lidi, kteří procesy tvoří a nastavují, ovšem v agilním přístupu je tato znalost užitečná skutečně všem, protože na tvorbě procesů se podílí celý tým a celý tým by tedy měl tyto uznávané praktiky ovládat.

 

Jak se ITIL naučit a získat příslušný certifikát?

Školení a certifikace ITIL poskytuje mnoho společností. Existují i kurzy v českém jazyce (test pro získání certifikace je ale možný jen v jazyce anglickém). Samotné certifikované testy můžete absolvovat jen u certifikovaných partnerů Axeloxu, ale jde to udělat i poměrně levně a plně on-line. Na zvládnutí certifikačního testu vás může připravit prezenční či distanční kurz, anebo kompletní kurz e-learningový. Právě ten vás vyjde nejlevněji, jen vyžaduje větší podíl vnitřní motivace. E-learningový kurz ITILu 4 poskytuje i Trigama a náš kurz vás kromě teoretické průpravy připraví pomocí průběžných selftestů, interaktivních úloh a souhrnného závěrečného testu (který plně simuluje skutečné certifikační testy) na to, abyste získali potřebné znalosti o ITIL 4 a hlavně zvládli bez problémů oficiální certifikační test a získali příslušný certifikát. 

 

Takže už zbývá jen vyhrnout si rukávy a směle do toho.

Nebudete litovat!

 

- PŘIHLÁSIT NA KURZ -