Ještě než položím další otázku, bylo by zdvořilé zodpovědět alespoň jednu z těch dosavadních čtyř. A začneme odzadu. Nejdříve je totiž nutné vymezit, pro koho onen překlad vlastně tvoříte. Jde o různorodou skupinu cizinců, pro které si vystačíte s angličtinou, byť nemusí být jejich rodným jazykem? Nebo chcete budovat vztah se zákazníky z konkrétní země, kteří hovoří jinou, nepříliš rozšířenou řečí?

Čeština pro Čechy, angličtina pro všechny ostatní

Pokud jde o ten první případ, tedy o situaci, kdy chcete mít anglickou jazykovou mutaci jakožto protipól té lokální (zkrátka pro všechny, kdo nerozumí vašemu primárnímu jazyku), pak bude ve většině případů nejlepší volbou prostý překlad vašich stávajících textů. A to překlad tak strohý, jak to jen identita značky dovoluje. Květnatým stylem, prošpikovaným idiomy a humornými jazykovými obraty, byste totiž paradoxně mohli přijít o to, čeho chcete překladem dosáhnout. O srozumitelnost. Nesmíte totiž zapomínat, že jen zlomek anglicky mluvících tvoří rodilí mluvčí.

 

Jazykové mutace pro rodilé mluvčí

V případě překladu určeného rodilým mluvčím, respektive užšímu okruhu příjemců, než jak je tomu u angličtiny, záleží na charakteru sdělení. Pokud jsou vaše texty spíše strohé a věcné, vystačí vám překladatel. Jestli je však nápaditá komunikace jednou z předností vašeho brandu na domácí půdě, byla by škoda se o ni při expanzi na zahraniční trhy připravit. Pak je lepší sáhnout po copywriterovi, který je v daném jazyku jako ryba ve vodě. Při komunikaci s cílovou skupinou, jejíž většinu představují rodilí mluvčí, si textař může dovolit popustit uzdu kreativitě a jedinými mantinely mu jsou komunikační limity samotné značky. Ty je dobré si předem jednoznačně nastavit, nejlépe ve spolupráci s „kmenovým“ copywriterem, jenž je autorem původní jazykové verze, případně spolu se zbytkem marketingového týmu.

Původní autor už by ale dle mého názoru neměl příliš „fušovat“ do řemesla svým cizojazyčným kolegům, pokud sám není opravdu zcela bilingvní. A tím nemám na mysli pouhou znalost cizího jazyka prokázanou certifikáty, ale i povědomí o kulturním prostředí, které se do jazyka zákonitě promítá. Znalost země, lidí a jazyka jsou neoddělitelné. Při výběru copywritera pro vyhotovení zahraniční mutace vašich textů je nutné mít na paměti, že stejně jako ne každý Čech umí česky dobře natolik, abyste mu svěřili své české texty, ne každý Němec umí dobře německy, ne každý Angolan umí dobře portugalsky a takřka žádný Portugalec neumí svůj mateřský jazyk vhodně zkombinovat s bantuskými jazyky, které se v Angole s portugalštinou přirozeně mísí. A věřte, že nemusíte expandovat zrovna do Angoly, abyste čelili podobným jazykovým nástrahám.

Co si odnést?

Z výše zmíněných důvodů je proto v případě, že má vaše sdělení charakteristické rysy, které byste při překladu rádi zachovali, lepší zvolit copywritera, jenž je jednak opravdu copywriterem, jednak rodilým mluvčím. Aby však mohl naplnit vaše očekávání, je vhodné pro něj společně s konkrétní představou o účelu a výsledné podobě cizojazyčných textů připravit komunikační manuál, v němž se bude odrážet identita vašeho brandu.

Nejen s komunikačním manuálem (jenž je neocenitelný jak při expanzi, tak rovněž na domácí půdě), ale i se samotnými překlady a nalezením vhodných copywriterů či kompletním zpracováním vám v Trigamě rádi pomůžeme. Stačí nám napsat.