Když si klient najímá korektora, obvykle nechce slyšet, že pravidla jsou tu od toho, aby se porušovala. Zároveň však takový klient často nelibě nese některé zásahy do textu, které jej mají přiblížit oněm pravopisným a stylistickým ideálům. Důležité však je jedním dechem dodat, že zcela oprávněně. Pravidla jsou tu totiž od toho, aby jazyk fungoval. Stejně jako máme dopravní značky, aby se nárazníky našich aut příliš nedružily. Jenže kolikrát jste se již setkali se značkou, která v dané lokalitě či chvíli místo nastolení řádu naopak vytvářela chaos? A právě ta lokalita a chvíle spolu v případě textu tvoří jakýsi lingvistický časoprostor, v němž by se původní autor či korektor měl zorientovat a před slepým dodržováním norem upřednostnit zohlednění účelu daného textu. Pokusím se o ilustraci na následujících příkladech.  

 

Anglicismy

Jde o výrazy z angličtiny, které se postupně vkrádají do našeho jazyka a jež jsou stále častěji obsahem našich ústních i písemných promluv, i když to není vždycky zrovna cool. Z pohledu jazyka přitom takové mísení není ničím nepřirozeným, ba ani novým – vždyť současná čeština je skrz naskrz protkána například germanismy, které již dávno zdomácněly. V případě angličtiny se však stále jeví užití některých slov jako křečovité a nepřirozené. Významný podíl na tom bezesporu má skutečnost, že pro většinu anglických slov máme český ekvivalent a že většina z přejímaných výrazů si ještě nenašla cestu do slovníku spisovné češtiny. Ovšem i ty výrazy, které nejsou kodifikované, se v textu mohou objevit, pokud je to v zájmu jeho účelu či zaměření. Zvláště zde, na blogu věnovaném technologiím, by bylo nesmyslné nahrazovat celosvětově užívané anglické výrazivo českým opisem. Přesto však nejsou všechny případy černobílé – co třeba takový helpdesk team? Mohli bychom jistě napsat tým technické podpory, případně s lehkým sebezapřením alespoň helpdesk tým, je však takový zásah skutečně v zájmu textu? Je v zájmu jeho čtenářů, potažmo jeho autora? Pokud si na tuto otázku odpovíme záporně, nemá cenu se zbytečně upínat k dopravní značce, která u dané silnice ničemu neprospívá. 

 

Autenticita

Korektor by měl zachovat svébytnost autorského textu, i kdyby to mělo znamenat jistou stylistickou, či v konkrétních případech dokonce i drobnou gramatickou nedokonalost. Extrémním příkladem je písemný projev některých dětských influencerů na sociálních sítích, který se více podobá korporátní tiskové zprávě nežli dětskému sdělení. Pokud text ztratí v očích čtenáře autenticitu, přijde o všechno a zbyde z něj jen nedůvěryhodná snůška vyčpělých slov a frází, s níž se nikdo neztotožní. Dbát na zachování autorské svébytnosti je o to důležitější tam, kde se střetávají texty více autorů, které spojuje práce jednoho korektora. Například právě na blogu. I když je v takových případech čas od času snazší „přepsat si text podle sebe“, musí mít korektor na paměti, že není autorem a že by se k jeho roli neměl blížit více, než je nezbytně nutné. 

 

Úlitba vyššímu cíli

Slogan „Náš novej tyčák je krutopřísnej fičák!“ výrobce kuchyňského mixéru sice korektorovi nemusí být po chuti, ale pokud spolu s dalšími podobně laděnými texty přináší z pohledu marketingu ovoce, pak by se přes něj měl korektor přenést a chvilku koukat jinam. Pravda, tento konkrétní příklad prznění jazyka nejspíš není ta správná ilustrace vyššího cíle. Použil jsem jej však (a bohužel taky vymyslel) proto, abych naznačil, že v reálném světě je občas ukazování rukou spolehlivější než blinkr a okolní dopravní značky, i když třeba nejde o tak sofistikovanou metodu, jak by se na 21. století slušelo a patřilo. Stejně tak pokud korektor shledá, že text nenabourá a zdárně dojede do cíle, pak nemá cenu z něj dělat naleštěné auto, které raději ani nevyjede z garáže. Hlavní je, aby text čtenáře zaujal, dobře se mu četl a splnil svůj účel. A to se mu může podařit i ve formě, která je všem oficiálním normám a pravidlům na hony vzdálená. Tím nejdůležitějším úkolem korektora je proto nalezení harmonie mezi jazykovou precizností a naplněním komunikačního cíle. Pokud byste stejnou kúru rádi dopřáli svému textu, neváhejte nás kontaktovat!