Vzdělávání je důležitou součástí činnosti neziskových organizací. Téměř všechny se věnují internímu vzdělávání a spousta z nich poskytuje i školení vybraným skupinám občanů nebo široké veřejnosti. Často se jedná o prezenční školení, která jsou občas (hlavně od doby covidu) realizována i on-line formou. Skutečná digitalizace vzdělávání a on-line podpora kurzů a školení ale často chybí. Digitalizace vzdělávání přitom může být dostupná i v rámci neziskové organizace. Jak na to se dozvíte v následujícím článku. 

 

On-line platforma – LMS 

Základním středobodem digitálního vzdělávání by měla být on-line platforma, která obsahuje všechny kurzy, materiály, videa, úkoly, testy, komunikační nástroje atp. na jednom zabezpečeném místě, kde k nim bude mít přístup jen ten, kdo ho má mít. Zasílání materiálů e-mailem, obecná úložiště bez řádného zabezpečení, komunikace přes různé sociální sítě a papírové testy, to vše by mělo být v digitalizovaném vzdělávání minulostí. 

Platformy pro řízení výuky se nazývají Learning Management System (zkráceně LMS) a jsou základním předpokladem pro digitalizaci vzdělávání. Na trhu existuje mnoho nejrůznějších LMS. Často se jedná o komerční řešení, za něž se platí licenční poplatky, což může být pro většinu neziskových organizací zásadní překážka. Stejný problém se řešil i na vysokých školách, pro které vzniklo a na trhu se prosadilo open source (otevřený software) řešení, které je velmi dobře využitelné i v neziskovkách.

LMS Moodle 

Moodle je jedním z nejrozšířenějších LMS hlavně díky tomu, že je hojně využíván na vysokých školách, pro který byl původně navržen. Postupně se prosadil i ve státní správě, komerční sféře a právě v neziskových organizacích. Základní výhodou tohoto LMS řešení jsou totiž licenční poplatky, které jsou díky tomu, že se jedná o open source řešení, nulové. 

Samozřejmě to není bez nevýhod a zcela bez nákladů. Komerční řešení jsou připravená a hotová na klíč, cena zahrnuje hosting/cloud, správu, rozvoj, údržbu atp. O rozvoj Moodle jako takového se stará komunita, takže vývoj je zde zajištěn také, ale vše ostatní závisí na jednotlivých organizacích, protože musí Moodle někde provozovat, nainstalovat, nastavit, spravovat a aktualizovat si ho. Naštěstí lze najít pomoc, která toto zajistí a/nebo zaškolí dobrovolníky či pracovníky neziskové organizace. 

LMS Moodle při správném nastavení splňuje všechny základní potřeby neziskových organizací na jednotnou on-line platformu. Navíc se dá upravit dle potřeb daného uživatele, a to jak po funkční, tak vzhledové stránce. Každá organizace si ho může přetvořit k obrazu svému. 

 

Moodle tak může vypadat například takto: 

On-line kurzy 

Jakmile má organizace on-line platformu pro řízení výuky, proces interního vzdělávání se rozšíří z běžných kurzů s lektorem (ať již realizovaných osobně nebo on-line) na kompletní pokročilé on-line kurzy, případně on-line podporu klasických kurzů. Metody vzdělávání zaměstnanců je rovněž možné zautomatizovat v řadě případů běžných kurzů založených na teoretických znalostech (např. tvorba on-line kurzu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), Požární ochrana na pracovišti (PO) či Školení řidičů referentských vozidel)). Kurzy lze také rozšířit o interaktivní prvky, úkoly, automatizované testy, fóra pro komunikaci lektora se studenty, studenty navzájem atp. Čistý on-line kurz i on-line podpora může ušetřit mnoho administrativy a času jak lektorovi, tak studentům. 

Všechny LMS podporují univerzální formát SCORM, který slouží k ukládání kurzů, takže jednou vytvořený on-line kurz v tomto formátu je pak možné využít v jakémkoliv LMS. Většina LMS (včetně Moodle) umí vytvářet kurzy přímo v této platformě a poté ji do formátu SCORM exportovat. Je také možné využít nějakého pokročilého nástroje na tvorbu kurzů (typu Articulate), který umožňuje vytvářet graficky pěkné, interaktivní a komplexní e-learningové kurzy s virtuálním lektorem, jež mohou být v určitých případech plnohodnotnou náhradou klasických kurzů s lektorem. 

V neposlední řadě lze v LMS také provozovat již hotové on-line kurzy, které je možné mezi neziskovkami sdílet či nakoupit od jejich autorů

 

Koncepce vzdělávání 

Přestože základem digitálního vzdělávání je vhodná výuková platforma (LMS) a kvalitní náplň (on-line kurzy na míru či on-line podpora běžících kurzů), nemusí být tyto dvě základní složky samospasitelné. Vše by mělo zapadat do komplexního vzdělávacího systému dané organizace. Ať už jde o firemní vzdělávání, školu nebo neziskovku. Bez promyšlené vzdělávací koncepce a strategie mohou být totiž i sebelepší kurzy v perfektním LMS nevyužívané a nemusí sloužit svému účelu. V případě, že vzdělávací koncepce v organizaci nastavena není, je třeba určitě začít jejím vytvořením, s čímž mohou pomoci naši zkušení konzultanti v oblasti digitálního vzdělávání.   

 

Zaujal vás náš stručný průvodce světem zavádění digitální výuky do neziskových organizací? Neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci!