Co to je?

Samotná zkratka SEO se skládá ze slov „Search Engine Optimization“, což česky znamená „Optimalizace pro vyhledavače“. V praxi se zkratka SEO běžně používá, případně se uvádí její český překlad. Z definice jsou to „metody, jejichž cílem je, aby se určená webová stránka (respektive její webová adresa) zobrazovala na předních místech ve vyhledavačích“. Prakticky jde o to, aby se vaše webová stránka (či konkrétní podstránka) zobrazila co nejvýše ve vyhledavači Google. Pokud máte specifickou cílovou skupinu (například starší lidé), tak se v České republice kdysi bral v potaz i vyhledavač Seznam, ale z dlouhodobých čísel vyplývá, že jeho podíl je již poměrně zanedbatelný.

Zdroj: https://gs.statcounter.com

Typy provedení

SEO se dá rozdělit podle dvou základních kritérií, z nichž se také staly již poměrně známé termíny.

Z pohledu toho, kde se SEO provádí, se rozděluje na faktory:

  • Onpage (změny prováděné přímo na dané webové stránce / adrese)
  • Offpage (změny, které se provádějí na ostatních stránkách / adresách)

Z pohledu toho, co se v rámci SEO provádí, je pak rozdělení následující:

  • Technické
  • Obsahové
  • Strategické

 

Technické SEO

Z pohledu on-page faktorů je v rámci technického SEO hlavně důležité mít dobrý kód, tedy používat správné sémantické prvky, metadata (a to jak v základním HTML, tak metadata sociálních sítí, tzv. OpenGraph), a zásady přístupnosti, jako jsou například textové popisky netextového obsahu. Je ale důležité myslet i na vhodné adresy – tedy na doménu a URL jednotlivých stránek a podstránek. Z pohledu off-page faktorů jde předně o to, aby na web vedly odkazy z relevantních zdrojů s vhodnými texty a se správnými parametry a aby samotné stránky, ze kterých odkazy vedou, měly dobré technické SEO a tedy vyšší hodnotu v očích vyhledavačů. Technické SEO se dá testovat pomocí automatických nástrojů.

Obsahové SEO

Obsahové SEO je v případě on-page faktorů hlavně o copywritingu a publikační činnosti. Pokud chcete ukázat vyhledavačům, že máte aktuální zajímavý obsah, tak musíte mít na webu nějaký blog nebo prostor pro publikaci novinek. Aktuálnost a obsah nových informací je pro Google velmi důležitá věc a navíc vám zajímavé články z oboru mohou přinést další odkazy na váš web či blog, aniž byste je museli aktivně budovat. Mezi off-page faktory obsahového SEO se řadí nejrůznější podpůrné marketingové nebo produktové weby – například e-shop, který neobsahuje tolik prostoru pro články a celkově kvalitní texty z pohledu SEO, může mít nějaký blog, recenzní stránku atp., které povedou na konkrétní kategorie či produkty v daném e-shopu.

Strategické SEO

Strategické SEO je předně o stanovení měřitelných cílů SEO a jejich kontinuálním vyhodnocování. Řeší základní otázky u on-page faktorů, tedy například kdo, kdy a jak se bude vytvářet nový zajímavý obsah. Z pohledu off-page faktorů se jedná například o to, jak zajistit další odkazy na váš web (linkbuilding a linkbaiting). Strategické SEO je o nastavení systémového tvoření, analyzování, vyhodnocování a optimalizování vašeho i ostatních webů.

Pagerank

Častou chybou bývá, že se vlastníci a správci webů soustředí hlavně na on-page faktory a technické SEO. Přitom off-page faktory a obsahové a strategické SEO je nedílnou součástí kvalitních výsledků a dobrou pozici bez nich nejde vybojovat. Ostatně celý úspěch Google je založen na vymyšlení konceptu tzv. Pageranku, což je systém hodnocení stránek navzájem. Toto hodnocení je postavené na tom, že si stránky navzájem předávají svou hodnotu, takže čím více relevantních, dobře hodnocených stránek na vás správně odkazuje, tím lepší hodnocení sami budete mít. Vysoké hodnoty Pageranku tedy dosáhnete jen v případě velkého počtu kvalitních odkazů.

Proč řešit SEO?

Jelikož cílem SEO je být co nejvýše (první) ve vyhledávání na požadovaná klíčová slova, tak je to vlastně marketing „zdarma“. Zdarma uvádíme v uvozovkách, protože kvalitnímu SEO se musí věnovat náležitý prostor a čas, ale vyplatí se to. Samozřejmě není třeba i při sebelepším SEO zatracovat placenou reklamu, a to včetně placených pozic ve vyhledávání (protože konkurence s placenou pozicí vás přeskočí, i pokud jste na prvním místě, takže nejlepší je být na prvním místě placeného i neplaceného vyhledávání). Jsou lidé, co klikají na první odkaz, ať již je placený či nikoliv, a jsou naopak lidé, kteří hledají první odkaz, u něhož není uvedeno „Reklama“. A když zvládnete obsadit obě tyto pozice, máte návštěvníky svého webu zajištěny.

Jak začít?

Pokud chcete získat lepší pozici ve vyhledavačích, ale celá problematika je pro vás příliš složitá či časově náročná, objednejte si u nás SEO audit, na jehož základě pak společně rozhodneme o vhodném dalším postupu. Získáte seznam konkrétních kroků, které je třeba udělat, a realizaci pak můžete provést svépomocí, nebo vám s tím rádi pomůžeme. A pokud vás čeká tvorba webových stránek zcela nových, nechte si je vytvořit rovnou u nás, neboť SEO optimalizace je součástí každé dodávky a nabízíme celou řadu dalších digitálních služeb.