Vzdělávání ve školách, nejrůznějších institucích a firmách se stále více digitalizuje a spolu s tím roste poptávka po kvalitních systémech, které jsou klíčové pro efektivní řízení a vyhodnocování všech souvisejících aktivit, tedy po LMS.

 

Co je LMS?

Zkratka LMS znamená anglicky „Learning Management System“, česky se pak tento termín překládá jako „systém pro řízení výuky“. Jedná se o informační systémy, které řeší veškerou administrativu kolem vzdělávání, obsahují jednotlivé vzdělávací kurzy, řeší organizaci výuky, testování znalostí atp. Takže pokud chystáte automatizaci interního vzdělávání, budete ho potřebovat.

Systémů pro řízení výuky je celá řada. Základně se dají rozdělit na systémy komerční, u kterých se většinou platí pravidelný licenční poplatek, a na tzv. open source systémy (software s otevřeným kódem), které jsou k dispozici zdarma a žádné pravidelné licenční poplatky se zde neplatí.

 

Výhody a nevýhody LMS

Výhodou komerčních řešení je, že v rámci pravidelného poplatku je zpravidla k dispozici provoz celého systému (často v cloudu) i jeho podpora. U open source řešení je potřeba zajistit si provoz i podporu systému buď vlastními silami, anebo si na to najmout někoho, kdo se daným open source řešením zabývá a umí ho přizpůsobit a provozovat dle požadavků. Výhodou i nevýhodou open source řešení je, že je možné si je více přizpůsobit podle potřeb. Bez příslušných úprav ale mohou obsahovat spousty nevyužívaných funkcí a mohou se zdát příliš robustní. Krásným příkladem je nejpoužívanější open source LMS Moodle, který využívají hlavně školy a neziskové organizace, ale výjimkou nejsou ani soukromé společnosti, které si ho přizpůsobily svým firemním potřebám.

LMS Moodle šablona

Jak vybrat LMS?

Vybrat vhodný LMS pro celý proces interního vzdělávání není jednoduché a špatná volba se může značně prodražit. Je potřeba zvážit veškeré současné, ale i budoucí potřeby digitálního vzdělávání, potenciální možné metody vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací koncepci, dostupné zdroje (ať již technologické, či lidské) a samozřejmě také pořizovací i udržovací náklady v dlouhodobějším horizontu.

Výběr vhodného systému je tedy důležité rozhodnutí, které je potřeba nepodcenit a jemuž by měla předcházet řádná analýza. Na to je dobré si najmout profesionály, kteří mají s LMS systémy a jejich zaváděním zkušenosti.

 

Potřebujete pomoc s LMS?

Pokud zvažujete zavedení nového LMS nebo optimalizaci interního vzdělávání ve stávajícím řešení, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým odborníků má s touto problematikou bohaté zkušenosti. Rádi vám poradíme, uděláme analýzu, systém zavedeme, vylepšíme, případně pomůžeme s jeho nastavením a správou, tak aby vám LMS zjednodušil administrativu, ušetřil čas, udělal vám ve vzdělávání pořádek a celkově odpovídal vašim představám.