E-learning zažívá v posledních letech velký boom, který navíc akcelerovala pandemie covidu a potřeba zvládat všechny procesy vzdáleně. Online vzdělávání se tedy rozvíjí rychlým tempem, a jelikož je to jedna z oblastí, kterým se v Trigamě dlouhodobě věnujeme, přinášíme vám náš odhad trendů v e-learningu v roce 2023.  

 

Trend 1 – umělá inteligence

Tento trend se neprojevuje pouze v oblasti e-learningu, ale obecně ve všech možných sférách, a to hlavně díky neuronovým sítím, které strojům umožňují učení na základě velkého počtu poskytnutých příkladů (velmi zjednodušeně řečeno). Nejzákladnějším využitím umělé inteligence jsou v současné době chatboti a voiceboti, tedy roboti, kteří usnadňují „first level“ komunikaci (řešení základních otázek a problémů). Díky nim je možné se o to více věnovat kvalitní „second level“ komunikaci (tedy řešení složitějších otázek a problémů). Takový studijní chatbot nebo voicebot v rámci e-learningového systému nebo kurzu může umožnit studentovi získat odpovědi v reálném čase (bez čekání na reakci živé osoby) a ušetřit tak čas vyučujícím, kteří jej mohou věnovat řešení složitějších otázek. V konečném důsledku tak komunikační robot ušetří čas jak lektorům, tak studentům. U e-learningových kurzů bez lektorů navíc může být jedinou možnou dostupnou komunikací. Velké využití může mít umělá inteligence také při individualizaci vzdělávání, ale o tom více až v pátém trendu.

 

Trend 2 – XR

Již mnoho let se hovoří o trendu v oblasti VR (virtual reality), AR (augmented reality) a MX (mixed reality). Souhrnně se pro tyto reality začal využívat termín XR (extended reality), a právě tato rozšířená realita může být trendem, který výrazněji ovlivní oblast e-learningu v nejbližších letech. K využití rozšířené reality v e-learningu dochází hlavně v technických oborech, protože nástroje umožňují do rozšířené reality přenést nějakou reálnou věc, se kterou se má student naučit pracovat (stroj, program, nářadí atp.). Je například možné přímo ve virtuálním prostředí, nebo dokonce i v tom reálném přes nějaké zařízení (např. mobilní telefon, tablet, speciální brýle atp.), zjistit více informací o dané věci a zkusit si ji ovládat, aniž by musela být skutečně přítomná nebo s ní student musel reálně pracovat.

 

Trend 3 - microlearning

V dnešní uspěchané době je největším zdrojem každého jeho čas. Proto ustupují časově náročná (mnohdy i několikadenní) školení a větší zájem je o ta kratší a údernější. Trendem pro rok 2023 budou podle našeho názoru tzv. mikroškolení, která neřeší komplexní témata, ale zaměřují se cíleně jen na jednu konkrétní věc/dovednost/znalost. S tímto trendem jde ruku v ruce ještě jeden, a to potřeba školení „just in time“ dle aktuální potřeby firem a organizací. Microlearning může mít mnoho podob – od krátkého videa, podcastu nebo infografiky, až po kvíz, cvičení nebo krátkou hru.

 

Trend 4 – podcasty

Tento trend už je nyní patrný v oblasti zpravodajských a zábavních pořadů, ale začíná si postupně prorážet cestu i do světa e-learningu. Většina e-learningových kurzů je v současné době realizována pomocí textů, grafiky a videí. Na všechny tyto typy informací však student potřebuje plnou pozornost svých očí, což znemožňuje kombinaci s jinými činnostmi, jako je řízení auta, procházka, běh, domácí práce atp. Čistá audio podoba tuto nevýhodu nemá a tak umožňuje učení lépe integrovat do nabitého dne. Trendem bude předávat informace nikoli v podobě dlouhých monologů a přednášek, ale kratší formou, rozdělující problematiku do jednotlivých oblastí. Ty mohou být posléze probírány například v početnější skupině odborníků, což umožní nahlédnout téma v širším kontextu. Tento formát je také extrémně vhodný pro podrobnější zdroje a informace, které jsou v současné době výhradně v textové podobě.

 

Trend 5 – individuální vzdělávání

Nejzajímavější trend jsme si nechali na konec. Využití stávajících technologií totiž už nemusí znamenat, že jeden univerzální kurz bude použit pro všechny. Současné technologie totiž umožňují automaticky upravovat kurzy každému studentovi na míru. Úzce s tím souvisí další trend, kterým je e-learningové využívání pokročilých analytických nástrojů, umožňujících individualizaci vzdělávání. Celý vzdělávací plán nebo i jednotlivé kurzy se tak mohou měnit a přizpůsobovat v závislosti na potřebách, schopnostech či znalostech daného studenta. Může mu být například automaticky upravována obtížnost kurzu podle provedených selftestů, může se automaticky měnit rychlost animací nebo videí atp. Je také možné studentovi sestavit testy na míru a zaměřit se na věci, které mu dělají největší problémy. Pokročilejší studenti mohou automaticky přeskočit základy, zatímco ti pomalejší se s nimi naopak opakovaně podrobně seznámí. Je to metoda, kterou praktikuje každý zkušený pedagog, pokud mu to počet žáků a časové možnosti umožňují. V oblasti e-learningu může být tento postup automatizován a aplikován na libovolně velkou skupinu studentů. Při zapojení umělé inteligence a neuronových sítí může být kvalita individualizace ve větším počtu studentů naopak daleko vyšší.

 

Tak to byl náš odhad trendů pro rok 2023. Pokud nechcete zaspat dobu a chcete moderně vzdělávat, neváhejte se na nás obrátit. Společně s našimi odborníky vám pomůžeme zorientovat se v oblasti e-learningu, zanalyzovat vaše potřeby a navrhnout nejlepší řešení, jak vaše vzdělávání modernizovat. Level IT up!